Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca z rodziną PE-2S-WZO
Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współpraca z rodziną PE-2S-WZO
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25
sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Szurowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Tarszkiewicz M., Karpa A., Jak wspierać zdolnego ucznia, WSiP, Warszawa 2009

Jundziłł I., Trudności wychowawcze w rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989

Kawula S., Bragiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 1997

Pietruszewski K., Jak pomóc nastolatkom?, Wydawnictwo Lux Libri, Kraków 1998

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?, WSiP, Warszawa 2002

Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007

Literatura uzupełniająca:

Pecyna M., Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, WSiP, Warszawa 1998

Szurowska B., Anoreksja w rodzinie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

Barbaro de B. (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, CM UJ, Kraków 1994

Zakres tematów:

1.Przypomnienie i poszerzenie wiedzy na temat rodziny, jako środowiska wychowawczego, funkcje, zadania, style wychowania, relacje w rodzinie.

Współpraca z rodziną – zasady, metody, środki oraz formy organizacyjne efektywnej współpracy na różnych etapach edukacji ucznia/dziecka.

2.Wspomaganie rozwoju ucznia/dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń/dziecko zdolne oraz uczeń/dziecko wymagające wspomagania rozwoju w poszczególnych obszarach edukacyjnych) - współpraca z rodziną

3.Pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne aspekty uczestnictwa rodziców w procesie wychowania i kształcenia.

4.Integracja włączająca – współpraca z rodziną ucznia/dziecka z niepełnosprawnością

5.Rodzina i szkoła wobec współczesnych problemów dzieci i młodzieży (uzależnienie od gier komputerowych, alkoholizm, nikotyna i środki psychoaktywne, narkomania, sekty, zaburzenia odżywiania, agresja, wykluczenie z grupy i inne sytuacje trudne).

6.Rodzina dysfunkcyjna – określenie, postępowanie w sytuacji trudnej (aspekty pedagogiczne, psychologiczne i prawne)

7.Aspekt etyczny i odpowiedzialność pedagoga współpracującego ze środowiskiem rodzinnym ucznia/dziecka.

8.Komunikacja w procesie wychowania i kształcenia (jak skutecznie porozumiewać się z rodzicami ucznia/dziecka).

Szczegółowy opis zajęć:

04.10. - zajęcia organizacyjne, podział na zespoły, omówienie i przydzielenie zadań, szczegółowe omówienie wybranego zagadnienia z każdym zespołem oraz omówienie formy zaliczenia

11.10. – Film. Dyskusja.

18.10. – Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży (anoreksja, bulimia, bigoreksja, nadwaga i otyłość). Profilaktyka i wsparcie dla rodziny i dziecka.

25.10. – Zaburzenia emocjonalne i uzależnienia od narkotyków, leków, substancji psychoaktywnych (okaleczanie, depresja, próby samobójcze). Profilaktyka i wsparcie dla dziecka i rodziny.

08.11. – Alkoholizm w rodzinie, uzależnienie dziecka od alkoholu. Profilaktyka i wsparcie dla dziecka i rodziny.

15.11. – Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole i w przedszkolu. Jak szkoła i przedszkole mogą wspierać rozwój dziecka i jego rodzinę.

22.11. – Uzależnienie od komputera, gier komputerowych, mediów społecznościowych. Profilaktyka i wsparcie dla dziecka i rodziny.

29.11. – zaliczenie: ocena przygotowanych prezentacji, zaangażowanie i praca w grupach, obecność na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Informacyjne (wyjaśnianie, narracja, opis, wykład z prezentacją interaktywną), heurystyczne (problemowe, dyskusji, dialogu), metoda projektu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy i aktywności studenta podczas zajęć, ocena przygotowanych prac zaliczeniowych, ocena współpracy w grupie (zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów, prezentacja, umiejętność krytycznego i refleksyjnego podejścia do opracowywanego tematu

Uwagi:

grupa II PSD

nakład pracy studenta:

* obecność i aktywność podczas zaplanowanych zajęć - 15 godzin

* opracowywanie wybranych zagadnień w oparciu o analizę podanej literatury - 5 godzin

* przygotowanie prac zaliczeniowych: opracowanie prezentacji, przeprowadzenie wywiadu zgodnie z opracowywanym zagadnieniem, wyszukanie i krytyczna analiza metod, form wsparcia dla rodzin zgodnie z omawianym zagadnieniem, przygotowanie wskazówek i propozycji rozwiązań metodycznych - 10 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.