Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia miasta [SC-2S-SCM] Semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Socjologia miasta [SC-2S-SCM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:50 - 11:25
sala 2225
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Zuzanna Bogumił
Literatura:

M. Castells, Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.

J. Grzeszczak, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, Warszawa 2010.

U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, wyd. UJ, Kraków 2006.

B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto i przestrzeń w oglądzie socjologicznym, Wyd. Scholar, 2002.

B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, A. Majer (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa 2005.

B. Jałowiecki, Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.

K. Kajdanek, Pomiędzy miastem a wsią, Nomos, Kraków 2011.

M. Malikowski, Sławomir Solecki (wybór i redakcja), Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wyd. Mana”, Rzeszów 1999.

M. S. Szczepański, B. Kozielska, Miasto jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Scholar, Warszawa 2008.

J. Węgleński, Miasta Ameryki u progu XXI wieku, Scholar, Warszawa 2001.

W. Toporow, Miasto i mit, Gdańsk 2000.

Zakres tematów:

1) Miejsce socjologii miasta pośród innych dyscyplin naukowych i subdyscyplin socjologicznych

2) Szkoła Chicagowska

3) miasto socjalistyczne (idee, praktyki, procesy ruralizacji)

4) Segregacja przestrzenna i zróżnicowania społeczno-przestrzenne (pojęcie gettoizacji)

5) Miasta globalne

6) urbanizacja a industrializacja

7) procesy urbanizacyjne końca XX wieku, zjawisko suburbanizacji, gentryfikacji i problemy z nimi związane

8) Miasto - przeszłość zakodowana, praktyki upamiętniania

9) Mapa jako narzędzie badawcze w socjologii miasta – od map problemów społecznych do map mentalnych

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, źródeł ikonicznych i filmowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studentów jest sprawdzana na bieżąco poprzez zadawane przez wykładowce pytania dotyczące zagadnień już przerobionych w trakcie wykładów. Podstawowym kryterium oceny będzie egzamin końcowy, który będzie oceniał wiedzę studenta przy użyciu punktacji.

Uwagi:

gr wyk II DUSC-SOM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)