Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja w pracy socjalnej [PS-3S-SUS] Semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Superwizja w pracy socjalnej [PS-3S-SUS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:20 - 16:55
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuczyńska M., Olech A., (2013), Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013. https://docplayer.pl/2668129-Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej-marta-luczynska-anna-olech.html

Szmagalski J. (red.), (2011) Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Warszawa, IRSS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Gilbert M. C., Evans K., (2004), Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Goldsmith J., Clone K., (2001), Jak rozwiązywać konflikty w pracy, Amber, Warszawa 2001.

Henderson P., Holloway J., Millar A., (2014), Superwizja w praktyce. Jak zostać superwizorem w zawodach nakierowanych na wspieranie i pomaganie, Wydawnictwo CRZL, Warszawa 2014.; file:///C:/Users/KATARZ~1/AppData/Local/Temp/28_Superwizja.pdf

Mańkowska B., (2020), Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Wydawnictwo Wolwers Kluwer, Warszawa 2020.

Leśniak-Berek E., (2015), Superwizja szansą na poprawę wizerunku pracowników socjalnych, (w:) J. Krzyszkowski (red.), Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.

Stewart J. (red.) (2014), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do pracy superwizora.

1.1. Umiejętności pracownika socjalnego w kontekście pracy socjalnej. Które z wymaganych umiejętności pracownika socjalnego posiadam?

1.2. Samoświadomość jako podstawa analizy pracy pracownika socjalnego w obszarze superwizji. Jaki jest jest stan mojej samoświadomości?

II. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

2.1. Definicja pojęcia

2.2. Cztery kategorie trudności w porozumiewaniu się

2.3. Komunikacja asymetryczna jako katalizator czterech kategorii trudności w porozumiewaniu się

III. Style relacji

3.1. Fundamenty relacji

3.2. Dawanie i uzyskiwanie informacji zwrotnej

3.3. Praca z procesami nieświadomymi

IV. Konflikt i jego rozwiązanie w relacjach superwizyjnych

4.1. Pojęcie znaczeniowe „konfliktu”

4.2. Typy konfliktów

4.3. Mocne i słabe strony konfliktu

4.4. Superwizja w sytuacjach konfliktowych

V. Rozwiazywanie problemów w procesie superwizji

VI. Wprowadzenie do etyki superwizyjnej

6.1. Obszar etyczny superwizja: kontraktowanie, legalność, potrzeby zaangażowanych stron

6.2. Dylematy etyczne w superwizji.

VII. Formy organizacji superwizji

7.1. Sesja superwizyjna

7.2. Elementy procesu superwizyjnego

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody podające: wykład monograficzny, metody poszukujące: problemowy; metody eksponujące: pokaz;

Ćwiczenia: metody poszukujące: dyskusja, metody aktywizujące studenta (praca w grupach); praca indywidualna;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną, warunkiem zaliczenia jest:

(1) obecność na zajęciach (85%)

(2) aktywność na zajęciach

(3) praca w grupie

(4) poprawne wykonanie ćwiczeń i zadań podczas zajęć

Warunkiem zaliczenia wykładów jest: frekwencja oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego z wykładów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: frekwencja oraz ocena za aktywność na zajęciach, przygotowanie i wykonanie zadań pogłębiających samoświadomość studenta;

Uwagi:

gr war III DZPS-PSS 1B

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-5 (2023-09-22)