Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [PS-3F-TPS] Semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [PS-3F-TPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:50 - 11:25
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Paweł Boryszewski
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II,

Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

Osoby studiujące mogą korzystać również z e-booków, netografii.

Zakres tematów:

1. Praca socjalna – między praktyką a teorią. Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej - teorie eksplanacyjne i prakseologiczne.

3.Wykorzystywania nauk społecznych do tworzenia teorii pracy socjalnej:

Związki poracy socjalnej z róznymi subdyscyplinamy socjologii, psychologii , pedagogiki, ekonomii.

4. Trzy metody pracy socjalnej:- metoda indywidualnych przypadków;- metoda pracy grupowej;- metoda środowiskowa.

5.Modele interwencji w pracy socjalnej.

6. Podejścia aktywizujące: budzenie sił ludzkich, empowerment, organizacja stowarzyszeń.

7. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

8. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca indywidualna i w zespołach zadaniowych, metoda projektowa

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Zaliczenie otrzymuje osoba, która uzyska 50% punktów + 1.

Uwagi:

gr war II DZPS-PSS 1B

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)