Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 [PC-2F-MR2] Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
Seminarium, grupa nr 20

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 [PC-2F-MR2]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Ln] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 20 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Prowadzący: Magdalena Wałachowska
Literatura:

Bereźnicki, F. (2008). Prace magisterskie z pedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Flick, U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Metody i narzędzia. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Jemielniak, D. (red.) (2012). Badania jakościowe. Podejścia i teorie. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (IBUK Libra)

Łobocki, M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Łobocki, M. (2010). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Muszyński, H. (2018). Metodologiczne vademecum badacza pedagoga. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (IBUK Libra)

Węglińska, M. (2013). Jak pisać pracę magisterską? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. (IBUK Libra)

Zakres tematów:

1. Projektowanie badania jakościowego: wybór tematu, schemat postępowania badawczego, dobór próby badawczej, podstawowe podejścia metodologiczne w badaniach jakościowych, jakość badań, dylematy etyczne badań jakościowych.

2. Założenia metodologiczne badań własnych. Typologia badań pedagogicznych. Struktura rozdziału metodologicznego. Pojęcia: cel badań, problematyka badań. Klasyfikacje metod i technik badawczych. Znaczenie organizacji przebiegu badań oraz charakterystyki terenu badań i badanej populacji.

3. Studium indywidualnych przypadków. Badanie jakościowe: cechy, cele badań, problemy badawcze, dobór próby w badaniach jakościowych. Typy studium przypadków. Projektowanie badania z użyciem studium przypadków. Stosowane techniki i narzędzia badawcze. Wzorce analizy danych empirycznych. Struktura raportu z badań.

4. Metoda monografii pedagogicznej. Metoda biograficzna a metoda monografii pedagogicznej. Cele i warunki zastosowania. Stosowane techniki i narzędzia badawcze. Struktura raportu z badań.

5. Metoda sondażu diagnostycznego. Przedmiot badań. Cechy poprawności pytań kwestionariuszowych i ich rodzaje. Budowa kwestionariusza ankiety. Wymagania i przebieg badania ankietowego. Odmiany badań ankietowych. Błędy w badaniach sondażowych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, rozmowa kierowana, zadania praktyczne, konsultacje indywidualne (aplikacja Teams)

Metody i kryteria oceniania:

Celem seminarium dyplomowego magisterskiego w semestrze drugim jest:

- ocena merytoryczna i korekta formalna całości Rozdziału 1 teoretycznego (27.03.),

- ocena stopnia zaawansowania treści Rozdziału 2 teoretycznego (17.04.),

- ocena merytoryczna i korekta formalna całości Rozdziału 2 teoretycznego (15.05.),

- prezentacja harmonogramu badań własnych / konspekt założeń metodologicznych badań własnych (29.05.).

Uwaga:

- pierwszym warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium jest przedstawienie "Rozdziału 1" i "Rozdziału 2" w całości (około 40-50 stron tekstu). Rozdziały powinny zostać opatrzone w: stronę tytułową pracy, spis treści oraz bibliografię,

- drugim warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium jest przedstawienie konspektu założeń metodologicznych badań własnych z wyszczególnionymi: celem badań; problemami badawczymi; koncepcją metod, technik i narzędzi badawczych; organizacją przebiegu badań; charakterystyką terenu badań i badanej populacji.

Materiały do sprawdzenia należy przesyłać na adres mailowy: mwalachowska@aps.edu.pl

Uwagi:

grupa seminaryjna dla I ZU/PC - dr M.Wałachowska

Link do zespołu grupy seminaryjnej (MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9584caa45f1c471ba024d774b75f4eab%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b97632e-b89c-4988-abb8-38ed3a6b65aa&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Kontakt z wykładowcą:

Dyżur (aplikacja Teams) - wtorek g. 11.30-12.30; środa g. 9.30-10.30

13.03. g. 10.30-11.30; 08.05. g. 10.30-11.30

Adres mailowy: mwalachowska@aps.edu.pl

Uwaga: Jeśli nie odpowiadają Państwu terminy ustalonych dyżurów, można umówić się na dogodny termin pisząc na adres mailowy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)