Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG1-B2] Semestr zimowy 2020/2021
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG1-B2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:05 - 16:35
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Wiśniewska
Literatura:

Podręcznik: Roadmap B2+ with Online Practice (My English Lab) Pearson. Materiały własne wykładowcy - autorskie ćwiczenia na słownictwo, gramatykę, komunikację.

Internet: strony ELT.

Artykuły prasowe.

Zakres tematów:

Słownictwo: zajęcia wykonywane w czasie wolnym, hobby – zwroty idiomatyczne i potoczne. Uzupełnianie stwierdzeń, dyskusja w grupach. Kształcenie rozumienia ze słuchu: wydobywanie informacji szczegółowej z dialogów. Ćwiczenia na mówienie: przekonywanie do nowych aktywności. Prezentacja gramatyczna i ćwiczenia: cleft sentences. Przekształcanie zdań z użyciem konstrukcji What… and The thing…. Ćwiczenia typu personalisation: tworzenie wypowiedzi pisemnej o swoich zainteresowaniach oraz jej ustna prezentacja.

Nauka pisania raportu: wykorzystanie informacji ustnej, użycie argumentów za i przeciw oraz wyciąganie wniosków w wypowiedzi pisemnej.

Narracja w opowiadaniu i użycie czasów przeszłych: past simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous - prezentacja i ćwiczenia gramatyczne. Trenowanie form czasowników nieregularnych. Rozwijanie słownictwa o tematyce: helping people, giving encouragement. Ćwiczenia na rozumienie tekstu – artykuł pt. ‘The bystander effect’. Uzupełnianie zdań z zastosowaniem czasów przeszłych - narrative tenses. Kształcenie umiejętności słuchania: odpowiedzi na pytania. Ćwiczenia na mówienie: opowiadanie zdarzeń i anegdot oraz reagowanie .

Rozwijanie rozumienia ze słuchu: informal discussions, użycie pytań retorycznych w rozmowie nieoficjalnej .

Różne sposoby wyrażania przesady : exaggeration: repetitions, comparisons, metaphors - prezentacja I ćwiczenia. Analiza ankiety: uzupełnianie informacji i dyskusja. Czytanie i mówienie o drażniącym zachowaniu w pracy. Wzbogacanie słownictwa o tematyce at work. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu – klasyfikowanie wypowiedzi, uzupełnianie zdań. Użycie przedrostków i przyrostków do tworzenia przeciwieństw - negatives.

Rozwijanie rozumienia tekstu czytanego ‘Eating al desko’ (newspaper and magazine articles) - porównywanie opinii, rozpoznawanie w tekście podobieństw i różnic w poglądach, identyfikowanie informacji prawdziwej i fałszywej.

Ćwiczenia zużyciem potocznych zwrotów i wyrażeń w negocjacjach i sporach (seeking compromise, expressing annoyance, apologising, dealing with anger). Rozpoznawanie sytuacji, parafrazowanie pytań i dyskusja w grupach. Ćwiczenia na słuchanie: resolving a dispute. Uzupełnianie zdań, odpowiedzi na pytania, zdania fałszywe i prawdziwe, odgrywanie ról w rozmowach o konfliktach.

Materiały dodatkowe: ćwiczenia językowe z Workbook’a: kształcenie i rozwijanie słownictwa, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu, kształcenie form pisemnych, ćwiczenia gramatyczne.

Metody dydaktyczne:

Na czas edukacji zdalnej prowadzenie pracy i monitorowanie zadań przez studentów na platformie MS Teams: krótkie wykłady, udostępnianie studentom i omawianie online w czasie rzeczywistym prezentacji gramatycznych w Power Point, prezentacja słownictwa, materiałów elektronicznych, materiałów typu photocopiable do opracowania.

Wspólne odsłuchiwanie i omawianie treści typu listening comprehension, czytanie tekstów oraz odpowiadanie na pytania, prawda/fałsz, dyskusja w grupach.

Krótkie wypowiedzi studentów i prezentacje audio na zadane tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Na czas edukacji zdalnej oceniane są: aktywny udział w zajęciach, zabieranie głosu (audio lub chat), zadania pisemne, testy i zadania MS Forms oraz praca na platformie e-learning APS.

Uwagi:

lektorat I rok

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa41babfc5144441abb0e9b7a7dbd0b4%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8be8cee-09da-4b05-90ee-d306b7b33452&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)