Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 51-0F-ANG1-B2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski I – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy: Obowiązkowy język obcy (1 do wyboru) dla I r. sem. zim. (studia niestac. I stopnia i jednolite mgr)
Obowiązkowy język obcy (1 do wyboru) dla I roku sem. zim. (studia stac. I stopnia i jednolite mgr)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia :

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (Roadmap Upper Interemdiate, Pearson).

Zakres leksykalny obejmuje: słownictwo związane z podróżami, przemieszczaniem się, ochroną środowiska, pogodą, podejmowaniem ryzyka.czasy przeszłe, wyrażenia przysłówkowe, czasy przyszłe dokonane, zdania watunkowe typu 0 i 1.

Materiał gramatyczny:

Doskonalone będą wypowiedzi pisemne i ustne związane w ww tematyką oraz tematyką poruszaną na zajęciach. W trakcie zajęć omawiane będą dłuższe artykuły z prasy fachowej wraz z towarzyszącymi im różnorodnymi ćwiczeniami mającymi na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów.

Rozwijanie struktur gramatycznych związanych z czasami gramatycznymi, formowaniem pytań pośrednich i bezpośrednich, stopniowaniem i modyfikowaniem przymiotników, stroną bierną, czasownikami modalnymi , formą czasownika, oraz zdaniami warunkowymi.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy: Roadmap (Pearson)

Materiały własne wykładowcy do wyboru m.im z:

Internet

Grammarway – wyd. Express Publishing

English Vocabulary In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Grammar In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Matters

British Journal of Special Education

British Journal of Clinical Psychology

American Journal of Mental Retardation

Psychologies

Metody i kryteria oceniania:

W okresie pandemii zajęcia zostały zawieszone a zajęcia lektoratowe z języków obcych mogą prowadzone są przez wykładowców za pomocą różnych aplikacji np. Skype, Messenger , Teams. W kontaktach ze studentami używana jest również poczta elektroniczna lub kontakt przez Usos.

Sposób prowadzenia zajęć zależy od wykładowcy. Poniżej dane do podstawowego kontaktu z wykładowcą, który poinformuję szczegółowo o sposobie prowadzenia zajęć z daną grupą, oraz przekaże materiały do pracy własnej.

Kierownik studium

mgr Elżbieta Grabińska: egrabinska@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Dąbruś : mdabrus@aps.edu.pl

mgr Alicja Fiałek : afialek@aps.edu.pl

mgr Olena Galczewska : ogalczewska@aps.edu.pl

mgr Dorota Kożuchowska : dkozuchowska@aps.edu.pl

mgr Dorota Trefoń Bykowska: dorota.bykowska@gmail.com

mgr Anna Treger : anna.treger@gmail.com

mgr Agnieszka Rączka: araczka@aps.edu.pl

mgr Grażyna Smakulska : gsmakulska@aps.edu.pl

mgr Beata Wiśniewska : bwisniewska@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Wyszyńska mwyszynska@aps.edu.pl

mgr Oksana Velyka : ovelyka@aps.edu.pl

mgr Aleksandra Zwierzchowska Wójcik bzwierzchowska@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabińska
Prowadzący grup: Małgorzata Dąbruś, Alicja Fiałek, Olena Galczewska, Elżbieta Grabińska, Bogumiła Jędrzejowska-Ulrych, Dorota Kożuchowska, Agnieszka Rączka, Dorota Trefoń-Bykowska, Anna Treger, Beata Wiśniewska, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Trefoń-Bykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dąbruś, Olena Galczewska, Elżbieta Grabińska, Jolanta Olpińska, Dorota Trefoń-Bykowska, Monika Wójcik, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabińska
Prowadzący grup: Małgorzata Dąbruś, Alicja Fiałek, Olena Galczewska, Elżbieta Grabińska, Dorota Kożuchowska, Dorota Trefoń-Bykowska, Beata Wiśniewska, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia :

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (Roadmap Upper Interemdiate, Pearson).

Zakres leksykalny obejmuje: słownictwo związane z podróżami, przemieszczaniem się, ochroną środowiska, pogodą, podejmowaniem ryzyka.czasy przeszłe, wyrażenia przysłówkowe, czasy przyszłe dokonane, zdania watunkowe typu 0 i 1.

Materiał gramatyczny:

Doskonalone będą wypowiedzi pisemne i ustne związane w ww tematyką oraz tematyką poruszaną na zajęciach. W trakcie zajęć omawiane będą dłuższe artykuły z prasy fachowej wraz z towarzyszącymi im różnorodnymi ćwiczeniami mającymi na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów.

Rozwijanie struktur gramatycznych związanych z czasami gramatycznymi, formowaniem pytań pośrednich i bezpośrednich, stopniowaniem i modyfikowaniem przymiotników, stroną bierną, czasownikami modalnymi , formą czasownika, oraz zdaniami warunkowymi.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy: Roadmap (Pearson)

Materiały własne wykładowcy do wyboru m.im z:

Internet

Grammarway – wyd. Express Publishing

English Vocabulary In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Grammar In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Matters

British Journal of Special Education

British Journal of Clinical Psychology

American Journal of Mental Retardation

Psychologies

Uwagi:

W okresie pandemii zajęcia zostały zawieszone a zajęcia lektoratowe z języków obcych mogą prowadzone są przez wykładowców za pomocą różnych aplikacji np. Skype, Messenger , Teams. W kontaktach ze studentami używana jest również poczta elektroniczna lub kontakt przez Usos.

Sposób prowadzenia zajęć zależy od wykładowcy. Poniżej dane do podstawowego kontaktu z wykładowcą, który poinformuję szczegółowo o sposobie prowadzenia zajęć z daną grupą, oraz przekaże materiały do pracy własnej.

Kierownik studium

mgr Elżbieta Grabińska: egrabinska@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Dąbruś : mdabrus@aps.edu.pl

mgr Alicja Fiałek : afialek@aps.edu.pl

mgr Olena Galczewska : ogalczewska@aps.edu.pl

mgr Dorota Kożuchowska : dkozuchowska@aps.edu.pl

mgr Dorota Trefoń Bykowska: dorota.bykowska@gmail.com

mgr Anna Treger : anna.treger@gmail.com

mgr Agnieszka Rączka: araczka@aps.edu.pl

mgr Grażyna Smakulska : gsmakulska@aps.edu.pl

mgr Beata Wiśniewska : bwisniewska@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Wyszyńska mwyszynska@aps.edu.pl

mgr Oksana Velyka : ovelyka@aps.edu.pl

mgr Aleksandra Zwierzchowska Wójcik bzwierzchowska@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabińska
Prowadzący grup: Alicja Fiałek, Jolanta Olpińska, Sylwia Stepanenko, Dorota Trefoń-Bykowska, Anna Treger, Beata Wiśniewska, Monika Wójcik, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia :

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (Roadmap Upper Interemdiate, Pearson).

Zakres leksykalny obejmuje: słownictwo związane z podróżami, przemieszczaniem się, ochroną środowiska, pogodą, podejmowaniem ryzyka.czasy przeszłe, wyrażenia przysłówkowe, czasy przyszłe dokonane, zdania watunkowe typu 0 i 1.

Materiał gramatyczny:

Doskonalone będą wypowiedzi pisemne i ustne związane w ww tematyką oraz tematyką poruszaną na zajęciach. W trakcie zajęć omawiane będą dłuższe artykuły z prasy fachowej wraz z towarzyszącymi im różnorodnymi ćwiczeniami mającymi na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów.

Rozwijanie struktur gramatycznych związanych z czasami gramatycznymi, formowaniem pytań pośrednich i bezpośrednich, stopniowaniem i modyfikowaniem przymiotników, stroną bierną, czasownikami modalnymi , formą czasownika, oraz zdaniami warunkowymi.

Literatura:

Internet

Grammarway – wyd. Express Publishing

English Vocabulary In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Grammar In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Matters

British Journal of Special Education

British Journal of Clinical Psychology

American Journal of Mental Retardation

Psychologies

Uwagi:

W okresie pandemii zajęcia zostały zawieszone a zajęcia lektoratowe z języków obcych mogą prowadzone są przez wykładowców za pomocą różnych aplikacji np. Skype, Messenger , Teams. W kontaktach ze studentami używana jest również poczta elektroniczna lub kontakt przez Usos.

Sposób prowadzenia zajęć zależy od wykładowcy. Poniżej dane do podstawowego kontaktu z wykładowcą, który poinformuję szczegółowo o sposobie prowadzenia zajęć z daną grupą, oraz przekaże materiały do pracy własnej.

Kierownik studium

mgr Elżbieta Grabińska: egrabinska@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Dąbruś : mdabrus@aps.edu.pl

mgr Alicja Fiałek : afialek@aps.edu.pl

mgr Olena Galczewska : ogalczewska@aps.edu.pl

mgr Dorota Kożuchowska : dkozuchowska@aps.edu.pl

mgr Dorota Trefoń Bykowska: dorota.bykowska@gmail.com

mgr Anna Treger : anna.treger@gmail.com

mgr Agnieszka Rączka: araczka@aps.edu.pl

mgr Grażyna Smakulska : gsmakulska@aps.edu.pl

mgr Beata Wiśniewska : bwisniewska@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Wyszyńska mwyszynska@aps.edu.pl

mgr Oksana Velyka : ovelyka@aps.edu.pl

mgr Aleksandra Zwierzchowska Wójcik bzwierzchowska@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabińska
Prowadzący grup: Małgorzata Dąbruś, Alicja Fiałek, Olena Galczewska, Elżbieta Grabińska, Dorota Kożuchowska, Agnieszka Rączka, Dorota Trefoń-Bykowska, Beata Wiśniewska, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grabińska
Prowadzący grup: Olena Galczewska, Dorota Kożuchowska, Sylwia Stepanenko, Dorota Trefoń-Bykowska, Monika Wójcik, Małgorzata Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.