Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przywództwo 20-3S-PRY
Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przywództwo 20-3S-PRY
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 13:30 - 15:05
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Łukasz Baka
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Pozycje książkowe:

Aronson, E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (rozdział 15).

Brown, R. (2006). Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne.

Chmiel, N. red. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: Gdańskie wydawnictwo Psychologiczne (rozdział: 12).

Griffin, R. W. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hartliński, M. (2012). Przywództwo polityczne: wprowadzenie. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Manstead A. S. R. red. (2001). Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella. Warszawa : Jacek Santorski & CO (Hasło: przywództwo).

Mrówka, R. (2009), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk. Warszawa.

Oyster, C. K. (2002). Grupy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Robbins, S. P. (2001). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E. i Gilbert Jr, D. R. (1999). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (rozdział 17).

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (rozdziały: 17 i 20).

Artykuły:

Mihelic K. K., Lipicnik B. i Tekavcic M. (2010). Ethical leadership. International Journal of Management and Information Systems, 14(5), 31–41.

Mockałło, Z. (2011). Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 1, 10-13.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Pozycje książkowe:

Balasiewicz, A., Błaut, R. i Chojnacki, W. (2014). Słownik pedagogiki pracy i organizacji. Pułtusk i Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Heywood, A. (2011). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, D. red. (1997). Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strelau, J. red. (2001): Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (rozdział 51).

Artykuły:

Kahn, M. S. i in. (2010). The Styles of Leadership: A Critical Review. Public Policy and Administration Research, 5(3), 87-92.

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Władza: definicja władzy, jak władza zmienia ludzi?, natura władzy.

2. Przywództwo: definicje przywództwa, przywództwo a przywódca, przywództwo a zarządzanie, wyłanianie się przywódców, czy przywódcy są potrzebni?

3. Teorie przywództwa: teoria cech psychicznych, teorie sytuacyjne i teorie behawioralne.

4. Teorie przywództwa: teorie uwarunkowań. Przywództwo a płeć.

5. Teorie przywództwa: przywództwo transakcyjne i transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne. Efektywność przywództwa. Styl przywództwa a dobrostan psychiczny pracowników.

6. Przywództwo etyczne. Proces zdobywania przez przywódcę prawomocności w grupie. Zjawisko „wypadnięcia z torów”.

7. Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym: otoczenie burzliwe organizacji, typy przywódców w otoczeniu burzliwym. Przywództwo polityczne.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

forma - kształcenie on-line:

prowadzący:

- instrukcja,

- dyskusja ze studentami,

- konsultacje ze studentami.

studenci:

praca domowa:

- prezentacja multimedialna,

- *plan kariery dla potencjalnego przywódcy.

Nakład pracy studenta:

- przygotowanie i omówienie prezentacji multimedialnej łącznie z konsultacjami z prowadzącym: 25 godziny,

- *przygotowanie planu kariery łącznie z konsultacjami z prowadzącym: 25 godzin,

Przewidywana liczba godzin aktywności studenta: 50 godzin (2 ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Zakres tematyczny: od tematu II. do tematu VII.

Oceniane aspekty:

• merytoryczność (zgodność z tematem): 0-1 punkt,

• przejrzystość: 0-1 punkt,

• język (terminologia psychologiczna, jasność wypowiedzi): 0-1 punkt,

• sposób przedstawienia (omawianie zagadnień zamiast mechanicznego odczytywania tekstu): 0-1 pkt,

• optymalna objętość prezentacji: 0-1 punkt,

Prezentacja – łącznie do zdobycia: 5 punktów.

*PRACA ZALICZENIOWA (W ZESPOŁACH)

Oceniane aspekty:

• merytoryczność (zgodność z tematem): 0-1 punkt,

• przejrzystość: 0-1 punkt,

• język (terminologia psychologiczna + literatura cytowana, spójność i jasność wypowiedzi): 0-1 punkt,

• zawartość pracy (realizacja wyznaczonych elementów składowych pracy): 0-1 pkt,

• optymalna obszerność: 0-1 punkt.

Praca zaliczeniowa – łącznie do zdobycia: 5 punktów.

*Praca zaliczeniowa:

• cel pracy: stworzenie planu kariery dla kandydata na lidera,

[uwaga: tu przydatna będzie wiedza, jaką zawrzecie Państwo na tworzonych przez siebie prezentacjach]

• forma pracy: praca pisemna,

• obszerność pracy: 4-6 stron A4 [objętość sugerowana – ważne, aby zawrzeć w pracy wszystko, co istotne],

• wybór kandydata: uczeń szkoły średniej/student (podanie wyłącznie podstawowych danych kandydata: wiek, płeć, etap edukacji)

Elementy składowe pracy zaliczeniowej:

I. diagnoza:

- diagnoza czynników wewnętrznych kandydata (np. cechy osobowości, zainteresowania, wiedza, umiejętności, doświadczenie itp.),

- diagnoza czynników politycznych/społecznych/ekonomicznych, które mogą ułatwić karierę przyszłego kandydata (np. wsparcie środowiska lokalnego, poglądy polityczne większości Polaków itp.),

- diagnoza systemu wartości kandydata,

- określenie obszaru, w jakim kandydat chciałby/mógłby zostać liderem (np. organizacja, polityka, sport itp.),

- prognoza stylu przywództwa kandydata.

II. plan działań:

- działania, jakie powinien podjąć kandydat na lidera, by zwiększyć swoje szanse na stanie się liderem (np. studia podyplomowe, lektura, trening retoryki, doskonalenie umiejętności miękkich itp.).

Uwagi:

Grupa ćwiczeniowa IV DMPY-SPS 1

UWAGA: oto link do zespołu "Przywództwo" w aplikacji "Microsoft Teams": https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af6e9cf8fc52949a7a55424b2a63ffa15%40thread.tacv2/conversations?groupId=0e86048d-3813-4581-9e37-25c5e74d8ca2&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.