Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka [AK-0F-ETY] Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka [AK-0F-ETY]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Włodzimierz Tyburski
Literatura:

1. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, tłum. Daniela Gromska, Kraków 1956, fragmenty.

2. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

3. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

4. M. Ossowska, Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

10.M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1985.

5.W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995.

6. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 58-77.

Zakres tematów:

1. Podstawowe zagadnienia związane z moralnością. Kluczowe terminy. Wyjaśnienia wstępne.

2. Analiza tekstów źródłowych z zakresu historii etyki - koncepcje etyczne - etyka cnót - Arystoteles.

3. Analiza tekstów źródłowych z zakresu historii etyki - koncepcje etyczne - etyka obowiązku - Immanuel Kant.

4. Analiza tekstów źródłowych z zakresu historii etyki - koncepcje etyczne - etyka użyteczności - John Stuart Mill

5. Etyka praktyczna - egoizm.

6. Etyka środowiskowa - co człowiek winny jest przyrodzie?

7. Etyka wobec wyzwań współczesności.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone co tydzień przy pomocy aplikacji Teams. Drogą mailową Studenci będą otrzymywali przed zajęciami teksty do zapoznania się. Teksty będą omawiane w formie dyskusji. Każdorazowo udział w dyskusji będzie odnotowywany przez prowadzącego w formie plusów za aktywność. Dla osób, które z jakichś względów nie preferują tej formy wypowiedzi na forum grupy, prowadzący umożliwi zaliczenie aktywności poprzez wpisy na czacie Grupy podczas trwania zajęć (z zastrzeżeniem ich autentyczności myślowej i samodzielności).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na bieżąco w formie plusów za aktywność w dyskusji podczas zajęć w aplikacji Teams. Ewentualnie za merytoryczną jakość wpisów na czasie podczas trwania zajęć. Minimalna ilość plusów potrzebnych do zaliczenia to 4.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla II DMPC 3

link do zajęć

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7f8af61c9f954133bbe676f6d5fb87c0%40thread.tacv2/1603871646913?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22f458125e-2b8f-476c-9f26-1fbd69c218be%22%7d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)