Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka [AK-0F-ETY] Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Etyka [AK-0F-ETY]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 52
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Mateusz Kucz
Literatura:

1. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

2. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

3. Arystoteles, "Etyka nikomachejska", rozdz. 1,2, różne wydania.

4. T. Nagel, Traf moralny, w: Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 37-53.

literatura uzupełniająca.

5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

6. J. Hołówka, Relatywizm etyczny, PWN, Warszawa 1981.

7. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1998.

8. A. Jodłowska, Pedagogika sokratejska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

9. T. Kotarbiński, Zasady etyki niezależnej, w: Kierunki filozofii współczesnej, część IV, Filozofia polska, red. J. Pawlak, UMK Toruń 1989.

10. M. Ossowska, Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

11. M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1985.

12. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003.

13. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

14. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, w: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.

15. W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995.

Zakres tematów:

1. Etyka - działy, struktura. Etyka a moralność. Normatywność. Etyka cnót - deontologizm - konsekwencjalizm - filozofia dialogu czyli kiedy czyn jest dobry?

2. Koncepcje etyczne - etyka a szczęście człowieka. Cnota (Arystoteles), obowiązek (Kant), czy przyjemność (Mill)?

3. Odpowiedzialność. Problem intencji. Intelektualizm etyczny. Koncepcja prawa naturalnego.

4. Problemy z definiowaniem dobra. Sumienie i wyobraźnia moralna. Błąd naturalistyczny.

5. Etyczne wymiary globalizacji i współczesnych przemian kulturowych. Relatywizm/absolutyzm, subiektywizm/obiektywizm.

6. Odpowiedzialność człowieka za świat przyrody. Kwestie związane z konsumpcją dóbr, stosunek człowieka do własnych wytworów.

7. Kontrowersje bioetyczne.

8. Homo ethicus. Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone przy pomocy aplikacji Teams. W szczególnych przypadkach, na prośbę studentów, trudniejsze zagadnienia mogą zostać udostępnione w formie krótkich slajdów prezentacji na adres mailowy grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny, przewidziany na dzień 2.02.2021 na platformie Teams. Studenci podają jeden numer zestawu 2 pytań. Student po zapoznaniu się z pytaniami otrzymuje chwilę na przemyślenie odpowiedzi. Na odpowiedź ma łącznie 10 min. Pełna odpowiedź na wszystkie pytania daję ocenę bardzo dobrą (5), prawie pełna - dobrą (4), zdawkowa i niepełna - dostateczną (3). W poszczególnych przypadkach konfiguracje mogą ulec zmianie i konieczne będzie użycie plusów (3+ lub 4+).

link do zespołu na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ab8c2d67f2a45009d7b3798360da290%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b849e46-4a83-4540-9651-db9f3b12a7d7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwagi:

gr wykładowa II DMPY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)