Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badawczy projekt specjalnościowy - 1 [PC-2F-PS1] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badawczy projekt specjalnościowy - 1 [PC-2F-PS1]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Zn] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Hubert Iwanicki
Literatura:

Łobocki M. (2006) Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Ibuk.

Ciechowska M., Szymańska M. (2017). Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. Cz. 1. Akademia Ignatianum, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Pilch T., Bauman T. (2011). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2009). Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie. (W:) S. Palka (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 79–102). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zakres tematów:

Jakościowa i ilościowa perspektywa badawcza (możliwości zastosowania metodologii jakościowej i ilościowej w badaniach z zakresu specjalności/ możliwości i ograniczenia różnych perspektyw badawczych/łączenie perspektyw jakościowej i ilościowej w badaniach).

Obszary badań w zakresie studiowanej specjalności (analiza literatury przedmiotu).

Opracowanie projektu badawczego: przedmiot badań, cel, problemy badawcze, hipotezy badawcze, kryteria doboru grupy badawczej, metody techniki badawcze.

Metody dydaktyczne:

analiza literatury, analiza danych empirycznych, dyskusja problemowa, burza mózgów, prezentacja w PowerPoint

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy grupowej: analiza materiałów badawczych, prezentacja wyników analiz

Ocena opracowanego projektu badawczego

Ocena realizacji i prezentacji wyników

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa I ZU/PC-PSAw-projekt

zajęcia odbywają się na platformie MS Teams zgodnie z planem zajęć.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1301515ba5e4403b9b00442232d4720%40thread.tacv2/conversations?groupId=41c8e0c3-a394-400c-b4d9-22d39813c2c5&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do zajęć - 10 godz.

Przeprowadzenie badań - 10 godz.

Przygotowanie prezentacji - 10 godz.

ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)