Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe licencjackie - 1 [SC-3F-LI1] Semestr letni 2020/2021
Seminarium, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe licencjackie - 1 [SC-3F-LI1]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2020L] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:10 - 18:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Tatiana Kanasz
Literatura:

Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013, nr 2, Emocje w życiu codziennym, http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume22_pl.php

J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN, 2006, rozdział 32 „Teorie emocji w interakcji społecznej”.

J. Turner, J. Stets, 2009, Socjologia emocji. Warszawa.

M. Sroczynska, A. Linek (red.),2020, Społeczne konteksty współbycia i intymności. Szkice z socjologii emocji. Warszawa. https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/img/cms/e-booki/ebook_Sroczy%C5%84ska_Spoleczne%20konteksty_ma%C5%82y.pdf#page=108

U. Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego.

Hammersley M. i Atkinson P. 2000. Projekt badawczy: problemy, przykłady i próbki. W: Metody badań terenowych. Warszawa: Zysk i S-ka, s. 34-63.

Zakres tematów:

Wprowadzenie w tematykę seminarium.

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej.

Indywidualne prezentacje studentów - wstępny pomysł pracy.

Przegląd literatury i przygotowanie koncepcji pracy.

Rozbudowanie koncepcji pracy, plan dalszej pracy.

Metody dydaktyczne:

Indywidualne (praca nad własnym projektem tematu oraz koncepcji pracy) oraz grupowe (dyskusje).

Metoda tutoringu, praca zdalna.

Link do zespołu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad26ba044676d49d48aa3b957e5950b68%40thread.tacv2/conversations?groupId=ce75e7de-3cc3-49bb-96f1-e57f07cdf304&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowania prezentacji, złożenia koncepcji pracy.

Uwagi:

gr. seminaryjna II DZSC - dr T. Kanasz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)