Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [PS-3F-TPS] Semestr zimowy 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej [PS-3F-TPS]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:40 - 13:15
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

Osoby studiujące mogą korzystać również z e-booków, netografii.

Zakres tematów:

Instruktaż wstępny. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia). Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności).

Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektowa.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania są analogiczne, jak dla grupy II DZPS- PSS 1

Uwagi:

gr war II DZPS-PSS 2

Link do kanału: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, grupa 1 i 2 wtorek 9.50 – 13.10.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5b5c701e72d149d5a156335558df292b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cd679beb-a85b-41c1-99fe-fb78d3377548&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Nakład indywidualnej pracy osoby studiującej wynosi 40 godzin z wyliczenia 100 godzin - 60 godzin. Przedmiot ma 4 punkty ECTS. Przyjęto 25 godzin w przeliczeniu na 1 punkt ECTS. Godziny kontaktowe to łącznie 60 godzin (30 godzin wykładu + 30 godzin warsztatów).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)