Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2019/2020
Lektorat, grupa nr 36

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 36 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 11:10 - 12:40
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Kożuchowska
Strona domowa grupy: http://www.aps.edu.pl/studenci/lektoraty.aspx
Literatura:

Zajęcia odbywają się w oparciu o:

1. materiał podstawowy - podręcznik i książka ćwiczeń English File, poziom Upper-Intermediate, wyd. Oxford University Press;

2. materiał dodatkowy - Grammarway, wyd Express Publishing, English Grammar in Use, wyd. Cambridge, My GrammarLab, wyd. Pearson, English Vocabulary in Use, wyd. Cambridge, ćwiczenia na platformie APS e-learning;

3. Internet - www.engvid.com, en.islcollective.com, breakingnewsenglish.com;

4. materiały własne nauczyciela (ćwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz tekstowe)

Zakres tematów:

Luty/Marzec 2020

Zagadnienia gramatyczne:

stopniowanie przymiotników i przysłówków, konstrukcja the...the;

Zagadnienia leksykalne:

cechy charakteru;

Teksty z zadaniami sprawdzającymi rozumienie treści;

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem nagrań audio;

Kwiecień 2020

Zagadnienia gramatyczne:

czasowniki nieregularne, czasy przeszłe - Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous;

Zagadnienia leksykalne:

choroby, pierwsza pomoc;

Teksty z zadaniami sprawdzającymi rozumienie treści;

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem nagrań audio;

Maj 2020

Zagadnienia gramatyczne:

so/such, szyk przymiotników, przymiotniki określające grupy osób;

Zagadnienia leksykalne:

podróże samolotem, moda;

Teksty z zadaniami sprawdzającymi rozumienie treści;

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu z wykorzystaniem nagrań audio i video;

Metody dydaktyczne:

1. Metoda komunikacyjna - przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka (praca w parach i grupach).

2. Strategie bezpośrednie (pamięciowe, kojarzeniowe i kompensacyjne), pośrednie oraz społeczne (współpraca interpersonalna).

3. W okresie zawieszenia zajęć przekazywanie do samodzielnej pracy materiałów i linków do stron z lekcjami video za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz monitorowanie wykonywania przez studentów zadań gramatycznych i leksykalnych na platformie APS e-learning.

4. Techniki egzaminacyjne ułatwiające rozumienie tekstu oraz materiałów audio.

5. Możliwość zgłaszania pytań i uwag poprzez kontakt mailowy oraz, w okresie zawieszenia zajęć, wyjaśnianie kwestii problematycznych związanych z zagadnieniami kursu za pośrednictwem aplikacji Skype.

6. Planowane zajęcia w trybie synchronicznym z wykorzystaniem MS Teams (od 04.05.2020).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania do 16.03.2020:

1. Testy cząstkowe.

2. Odpowiedzi ustne.

3. Ocena aktywności studentów w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, wypowiedzi i udział w dyskusji).

4. Odpowiedzi ustne.

5. Pisemne prace domowe.

W okresie zawieszenia zajęć:

1. Ocena prac pisemnych przesłanych przez studentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz sprawdzające rozumienie tekstów i rozumienie ze słuchu)

2. Monitorowanie wykonywania przez studentów zadań leksykalnych i gramatycznych na platformie APS e-learning.

3. Testy cząstkowe i test zaliczeniowy przeprowadzone za pomocą MS Forms.

Uwagi:

Grupa 36, lektorat I rok, zajęcia II semestru w środy w godzinach 11:10-12:40.

W okresie zawieszenia zajęć z powodu pandemii, kształcenie odbywa się na odległość za pośrednictwem poczty oraz platformy (zadania przekazywane są studentom cyklicznie, studenci potwierdzają ich odbiór).

Grupa ma stały kontakt mailowy z nauczycielem oraz poprzez aplikację Skype.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)