Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2019/2020
Lektorat, grupa nr 29

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 29 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 10:15 - 11:45
sala 2105
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Elżbieta Grabińska
Literatura:

Podręcznik wiodący English File Upper Intermediate wyd. Oxford University Press

English Grammar in Use R. Murphy, Cambridge University Press

Grammarway 3 / 4 – Express Publishing

English Vocabulary In Use, Upper-intermediate by Murphy, wyd. Cambridge

Zakres tematów:

Materiał gramatyczny

powtórzeniowy : Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect.

Luty / marzec: Present Perfect Continuous vs Present Perfect, stopniowanie przymiotników oraz kolejność przymiotników w zdaniu, konstrukcja the...the, użycie przymiotników jako rzeczowników.

marzec / kwiecień: Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.

kwiecień / maj: konstrukcja so / such .... that , rodzaje przysłówków i ich pozycja w zdaniu, typowe wyrażenia z przysłówkami.

Materiał leksykalny:

luty marzec: słownictwo związane ze zdrowiem / chorobami / wyrażenia, terminologia medyczna, pierwsza pomoc, wyrażenia idiomatyczne , czasowniki złożone; uzależnienia, hipochondria.

marzec / kwiecień: słownictwo związane z podeszłym wiekiem, cechami charakterystycznymi seniorów. Ubrania, moda, fasony , fryzury. Wyrażenia, czasowniki złożone, przymiotniki opisujące sposób ubierania się, wyrażenia czasownikowe i czasowniki złożone.

kwiecień / maj:słownictwo związane z podróżowaniem samolotem, czasowniki zlożonę i wyrażenia czasownikowe związane podróżowaniem samolotem, historie lotnicze,

krótkie historyjki z zaskakującym zakończeniem, uproszczone wersje popularnych książek.

Książki dzieciństwa, ulubione lektury.

Metody dydaktyczne:

metoda komunikacyjna

- przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka

- praca w parach i grupach

- multimedialne techniki nauczania

strategie bezpośrednie (pamięciowe, kojarzeniowe i kompensacyjne), pośrednie oraz społeczne (współpraca interpersonalna)

- ćwiczenia na Platformie Internetowe, rozwijające umiejętności czytania, słuchania i pisania

- w czasie pandemii intensywna indywidualna praca praca nad tekstami, a także dodatkowe prace pisemne

- kontakt ze studentami za pomocą Fb, Messengera aplikacji Teams i Forma oraz poczty mailowej (wysyłanie prac pisemnych i zwrot)

Metody i kryteria oceniania:

Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy ustny i pisemny

od 12 marca zajęcia prowadzone zdalnie:

opracowanie tekstu "The Rise of Shamans" oraz ćwiczenia towarzyszące (data zwrotu 9 kwietnia)

Praca pisemna - recenzja krótkiego filmu popularnonaukowego YT (data zwrotu) 24 kwietnia

ćwiczenia gramatyczne ( czasy przeszłe oraz ćwiczenia towarzyszące) data zwrotu 8 maja

Uwagi:

lektorat I rok

Zajęcia przewidziane na środę - godziny przedpołudniowe - spotkania w sali lub w okresie pandemii spotkania on -line za pomocą aplikacji MS Teams, Messenger lub FB.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)