Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2019/2020
Lektorat, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:00 - 12:30
sala 2105
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Olena Galczewska
Literatura:

Podręcznik obowiązkowy: English File (OUP) oraz

Materiały własne wykładowcy do wyboru m.im z:

Internet

Grammarway – wyd. Express Publishing

English Vocabulary In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Grammar In Use by Murphy, wyd. Cambridge

English Matters

Język Angielski Ćwiczenia oraz repetytorium gramatyczne Maciej Matasek

Wielka Gramatyka języka angielskiego wyd-wo Edgard

English - Gramatyka języka angielskiego z Ćwiczeniami wyd-wo PWN Sylvia Maciaszczyk, Agnieszka Szarkowska

Angielski Gramatyka wyd-wo Edgard

Oxford Practice Grammar John Eastwood

Zakres tematów:

Unit 2A: Call the doctor?

Grammar: Present perfect simple and continuous.

Vocabulary: Illnesses and injuries.

Unit 2B: Older and wiser?

Grammar: using adjectives as nouns, adjective order.

Vocabulary : clothes and fashion.

Unit 3A: The truth about air travel.

Grammar: so/such....that, Narrative tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous.

Vocabulary: Air travel.

Metody dydaktyczne:

- Metoda komunikacyjna

- przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka

- praca w parach i grupach

- multimedialne techniki nauczania

- ćwiczenia na Platformie Internetowej CLIP

W czasach pandemii:

- Wykłady informacyjne dotyczące konkretnych zagadnień gramatycznych

- Praca samodzielna z podręcznikiem

- Praca na Platformie E-learning APS

- Przesyłanie materiałów pocztą, wykonywanie zadań na platformę Forms oraz elt.oup.com (multimedialne ćwiczenia do podręcznika)

- Prace domowe

- Metoda audiolingwalna

- Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru efektów kształcenia :

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć).

- Egzamin końcowy

W czasie pandemii:

- Systematyczne kontrolowanie wykonanych przez studentów zadań na platformie e-learningowej APS

- Wypowiedzi pisemne - systematyczne sprawdzanie i ocenianie oraz informacja o popełnionych błędach

- Testy cząstkowe oraz mini testy na platformie e-learningowej Forms

Uwagi:

lektorat I rok

Zajęcia wg planu odbywają się w czwartki 11:00-12:30, ale w czasie pandemii studenci będą otrzymywać od wykładowcy materiały przynajmniej raz w tygodniu: wykłady/ notatki wraz z ćwiczeniami, linki do ćwiczeń online, wybrane zagadnienia gramatyczne i leksykalne z platformy e-learningowej APS, platformy do podręcznika elt.oup.com oraz zadania na platformie internetowej Forms.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)