Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2] Semestr letni 2019/2020
Lektorat, grupa nr 11

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy [51-0F-ANG2-B2]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:40 - 10:10
sala 2122
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Rączka
Literatura:

Podręcznik obowiązkowy: English File Upper-Intermediate

Materiały własne wykładowcy (wykłady z ćwiczeniami wysyłane przez Internet)

English Vocabulary In Use by Murthy, wyd. Cambridge

English Grammr in Use by Murphy, wyd. Cambridege

English Matters

Zakres tematów:

UNIT 2A: Call the doctor

Grammar-Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Vocabulary- Illnesses and injuries

UNIT 2B: Older and wiser

Grammar- Using adjectives as nouns, adjective order

Vocabulary- Clothes and fashion

UNIT 3A- The truth about air travel

Grammar-so / such ... that

Narrative tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous

Vocabulary-Air travel

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna:

- przygotowanie studentów do komunikacji językowej i samodzielnego używania języka

- praca w parach i grupach

Multimedialne techniki nauczania

Ćwiczenia na platformie e-learningowej

W czasach pandemii:

- Wykłady informacyjne dotyczące konkretnych zagadnień gramatycznych

- Praca samodzielna z podręcznikiem

- Platforma e-learningowa APS- przesyłanie materiałów pocztą oraz przez platformę Forms

- Prace domowe

- Metoda audiolingwalna

- Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- Testy cząstkowe

- Testy zaliczeniowe

- Odpowiedzi ustne

- Ćwiczenia na platformie internetowej

- Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć (ćwiczenia z podręcznika, pisemne prace domowe, wypowiedzi i udział w dyskusji w trakcie zajęć)

- Egzamin końcowy.

W czasie pandemii:

- Systematyczne kontrolowanie wykonanych przez studentów zadań na platformie e--learningowej APS

- Wypowiedzi pisemne- systematyczne sprawdzanie i ocenianie oraz informacja o popełnionych błędach

- Testy cząstkowe oraz mini testy na platformie e-learningowej Forms

Uwagi:

lektorat I rok- grupa 11

Zajęcia wg planu odbywają się w czwartek 8.40-10.10, ale w czasie pandemii studenci będą otrzymywać od wykładowcy materiały przynajmniej raz w tygodniu: wykłady wraz z ćwiczeniami, linki do ćwiczeń online, wybrane zagadnienia gramatyczne i leksykalne z platformy e-learningowej APS oraz zadania na platformie internetowej Forms

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)