Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wychowania PE-3F-TPW
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy wychowania PE-3F-TPW
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:20 - 16:55
sala 2223/2224
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Agnieszka Zamarian
Literatura:

zajęcia 12 marca 2020:

Ch. Jenks, Socjologiczne konstrukty dzieciństwa, w: Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M. J. Kehily, tłum. M. Kościelniak, Kraków 2008, s. 111-134.

- V. Walkerdine, Psychologia rozwojowa i badania dzieciństwa, w: Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M. J. Kehily, tłum. M. Kościelniak, Kraków 2008, s. 135-150.

Skany tekstów zostały przesłane na adres mailowy grupy.

zajęcia 19 marca 2020:

J. Nowotniak, Ukryty program wychowania, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 3, red. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak, GWP, Gdańsk 2007, rozdz. 8, s. 181-206.

M. Czerepniak-Walczak, Nie myśl, bądź posłuszny – dyskurs władzy w szkole, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 4, red. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak, GWP, Gdańsk 2008, rozdz. 10, w: 263-288.

Skany tekstów zostały przesłane na adres mailowy grupy

Zajęcia 26 marca 2020:

L. Kopciewicz, Grzeczne dziewczynki, niegrzeczni chłopcy – wytwarzanie różnic rodzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 4, red. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak, GWP, Gdańsk 2008, s. 349-392.

skany tekstu zostały przesłane na adres mailowy grupy

Zajęcia 2 kwietnia 20202:

Z. Bauman, Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, tom 1, red. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak, GWP, Gdańsk 2007, rozdz. 4, s. 139-154.

- K. Rubacha, Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania, w: Pedagogika, red. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, tom 2, rozdz. 4, s. 59-67.

Skany tekstów zostały przesłane na adres mailowy grupy

Zajęcia 9 kwietnia 2020:

godziny rektorskie

Zakres tematów:

12 marca 2020:

Społeczno-kulturowe „obrazy” dziecka i dzieciństwa (prezentacja przesłana na adres mailowy grupy).

Zagadnienia:

1. Różne sposoby interpretowania kategorii "dziecko" i "dzieciństwo" - perspektywa historyczna;

2. Różne sposoby interpretowania kategorii "dziecko" i "dzieciństwo" - perspektywa kulturowa;

3. Negatywne konsekwencje potocznych i naukowych (psychologia rozwojowa, teoria socjalizacji) interpretacji kategorii "dziecka" i "dzieciństwa" - perspektywa nowego paradygmatu badawczego w socjologii dzieciństwa;

4. Podstawowe cechy i modele nowego paradygmatu badawczego w socjologii dzieciństwa.

5. Nowy paradygmat badawczy w socjologii dzieciństwa - relacje między badaczem i badanym w odniesieniu do kategorii: dialog, podmiotowość.

19 marca 2020

Ukryte postacie totalności i represyjności wychowania (prezentacja przesłana na adres mailowy grupy)

Zagadnienia:

1."Władza nad" - charakterystyka pojęcia i jego związek z kategoriami: podmiotowość, dialog, posłuszeństwo, autorytet;

2. "Władza do" - charakterystyka pojęcia i jego związek z kategoriami: podmiotowość, dialog, posłuszeństwo, autorytet;

3. Posłuszeństwo (typowe dla "władzy nad" i "władzy do") a adaptacyjna i emancypacyjna funkcja edukacji;

4. Posłuszeństwo (typowe dla "władzy nad" i "władzy do") a autorytarne i antyautorytarne koncepcje wychowania;

5. Dominujące wśród nauczycieli sposoby rozumienia posłuszeństwa - na podstawie wyników badań M. Czerepaniak-Walczak;

6. Ukryty program wychowania - wyjaśnienie pojęcia, przejawy i efekty.

26 marca 2020:

Problematyka płci i równouprawnienia w wychowaniu (prezentacja przesłana na adres mailowy grupy)

Zagadnienia:

1. Istniejące koncepcje dotyczące źródeł różnic rodzajowych;

2. Znaczenie stereotypów płci w dydaktyczno-wychowaczych oddziaływaniach szkoły;

3. Działania nauczycieli sprzyjające wzmacnianiu/wytwarzaniu różnic rodzajowych pomiędzy uczniami;

4. Trening grzeczności - na czym polega, jakiej kategorii uczniów w szczególności dotyczy. Jaki jest związek między „grzecznością” (w sensie nadanym przez L. Kopciewicz) a „podmiotowością”;

5. Trening niegrzeczności - na czym polega, jakiej kategorii uczniów w szczególności dotyczy. Jaki jest związek między „niegrzecznością” (w sensie nadanym przez L. Kopciewicz) a „podmiotowością”;

6. Na podstawie tekstu L. Kopciewicz wskaż płaszczyzny przejawiania się „grzeczności” i „niegrzeczności” uczniów. Jak te kategorie odnoszą się do podmiotowości i emancypacji?

2 kwietnia 2020:

Wychowanie w obliczu współczesnych zjawisk, wyzwań i dylematów (prezentacja przesłana na adres mailowy grupy)

Zagadnienia:

1. Charakterystyka ponowoczesnej rzeczywistości w odniesieniu do kategorii: ambiwalencji, decentracji i tożsamości;

2. Ambiwalencja - jej kontekst kulturowo-społeczny i edukacyjny;

3. Decentracja - jej kontekst kulturowo-społeczny i edukacyjny;

4. Tożsamość - jej kontekst kulturowo-społeczny i edukacyjny;

5. Źródła kryzysu edukacji uniwersyteckiej i strategie antykryzysowe;

6. Znaczenie "edukacji trzeciego stopnia".

9 kwietnia 2020:

godziny rektorskie

Metody dydaktyczne:

krytyczna literatura tekstów źródłowych i prezentacji w kontekście zagadnień podanych każdorazowo do tematu

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci otrzymują zagadnienia do opracowania.

1. Scharakteryzuj nowy paradygmat badawczy w socjologii dzieciństwa, a postulowane w ramach tego paradygmatu relacje między badaczem i badanym odnieś do kategorii: dialog, podmiotowość.

2. Jakie są cele wychowania interpersonalnego w koncepcji Z. Kosyrza. Czy w świetle poznanych wyników badań empirycznych (zawartych w literaturze przedmiotu) współczesna edukacja w szkole realizuje te cele.

3. Scharakteryzuj typy relacji, w jakie może, wg P. Freire, wejść podmiot. Który z nich, w świetle dostępnych wyników badań, dominuje we współczesnej edukacji szkolnej. Który/które z nich i dlaczego wart/e jest/są polecenia w pracy wychowawczej zgodnie z koncepcjami wychowania antyautorytarnego?

4. Scharakteryzuj wskazane przez Z. Kosyrza umiejętności interpersonalne. Jakie jest ich znaczenie w procesie wychowania?

5. Wyjaśnij pojęcie podmiot (indywidualny i zbiorowy). Jaka jest relacja między podmiotowością a adaptacyjną i emancypacyjną funkcją edukacji?

6. Wyjaśnij związek podmiotowości z edukacją i emancypacją.

7. Scharakteryzuj znane Ci typy władzy i odnieś je do funkcji adaptacyjnej i emancypacyjnej edukacji.

8. Jak „posłuszeństwo” rozumiane jest w tradycyjnych (autorytarnych) koncepcjach wychowania i jak odnosi się do adaptacyjnych i emancypacyjnych funkcji edukacji?

9. Jak „posłuszeństwo” rozumiane jest w antyautorytarnych koncepcjach wychowania i jak odnosi się do adaptacyjnych i emancypacyjnych funkcji edukacji?

10. Wyjaśnij pojęcie "ukryty program wychowania" oraz odnieś je do kategorii podmiotowości oraz adaptacyjnych i emancypacyjnych funkcji edukacji.

11. Wyjaśnij pojęcie „ukryty program wychowania”. Jakie są przejawy jego funkcjonowania w rzeczywistości szkolnej. Jaki jest wpływ ukrytego programu na rozwój osobowości wychowanków.

12. Czym jest i na czym polega trening grzeczności; jakiej kategorii uczniów w szczególności dotyczy? Jaki jest związek między „grzecznością” (w sensie nadanym jej przez L. Kopciewicz) a „podmiotowością”?

13. Czym jest i na czym polega trening niegrzeczności i jakiej kategorii uczniów w szczególności dotyczy? Jaki jest związek między „niegrzecznością” (w sensie nadanym jej przez L. Kopciewicz) a „podmiotowością”?

14. Na podstawie tekstu L. Kopciewicz wskaż płaszczyzny przejawiania się „grzeczności” i „niegrzeczności” uczniów. Jak te kategorie odnoszą się do podmiotowości i emancypacji?

Spośród zagadnień studenci wybierają dwa (dotyczące różnych obszarów tematycznych wyznaczonych programem ćwiczeń), a następnie w sposób wyczerpujący opracowują je pisemnie z zachowaniem zasady, że opracowanie jednego zagadnienia nie może przekroczyć jednej strony A4 ( czcionka - rozmiar 12, interlinia - 1,5). Przygotowaną pracę zaliczeniową należy przesłać na adres mailowy prowadzącego (aszewczak@aps.edu.pl) do dnia 15 maja 2020r. Opracowania przygotowane na poziomie bardzo dobrym są podstawą do podniesienia ogólnej oceny z przedmiotu.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa I DZPE-EME

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.