Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia psychicznego 20-3S-PRZ
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Promocja zdrowia psychicznego 20-3S-PRZ
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 11:40 - 13:15
sala 3605
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-05-28 11:40 : 13:15 sala 3605
Budynek z aulami C
2020-06-04 11:40 : 13:15 sala 3605
Budynek z aulami C
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 48
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Lidia Zabłocka-Żytka
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

Czabała J.C. (1994). Promocja zdrowia psychicznego. Promocja zdrowia. Nauki społeczne i medycyna. Rocznik 1, Numer 3-4, 1994, str. 46-61

Czabała J.C. (2000) Zdrowie psychiczne - zagrożenia i promocja, IPiN, Warszawa

Czabała Cz. (2009). Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy. W: H. Wrona- Polańska (red.), Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej (s.27-35). Kraków: Wydawnictwo UJ

Jane-Llopis E. Anderson P. (2006) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Polityka dla Europy, IPiN

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. poz. 458).

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Wyzwania, paly, bariery, dobre praktyki. Raport RPO. Warszawa, 2014. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Ochrona_zdrowia_psychicznego.pdf

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2008). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa: IPiN

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K.(2010). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Część II. Warszawa: IPiN

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology 2016, vol. 14 (3), 53–72, DOI: 10.1515/pjap-2015-0062

Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J., Cz. Empowering families with the experience of mental illness. A presentation of the Polish version of CAMILLE training package. Psychiatria Polska, vol. 50, nr 4, 2016, p. 859-871 , DOI:10.12740/PP/59312

Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Ryan, P. [i in.]. Needs, expectations and consequences for children growing up in a family where the parent has a mental illness. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 25, nr 4, 2016, p. 319-329, DOI:10.1111/inm.12194

Zabłocka-Żytka, L. (2017). Promocja zdrowia psychicznego w praktyce psychologa klinicznego. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.). Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Wydawnictwo APS

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Czabała Cz., Danielewicz D., Hryniewicka A., Rola J., Zasępa E. (2008). Promocja zdrowia psychicznego jako działania zapobiegające samobójstwom. Suicydologia, tom 4, 1

Wożniak B., Tobiasz –Adamczyk B., Brzyska M (2009). Promocja zdrowia wśród osób starszych w Polsce w świetle badań przeprowadzonych w projekcie healthPROelderly – wypracowanie opartego na faktach przewodnika dotyczącego promocji zdrowia wśród osób starszych. Problem High Epidemiology 90(4):459-464.

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/offert/tematyka_bad/heal_prom_in_workpl/

Świątkiewicz G.(2002). Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa

www.entermentalhealth.net

www.mentalhealthpromotion.net

http://www.uj.edu.pl/documents/1686948/e513e6e7-7941-4218-b089-79686ba8bc36

Zakres tematów:

1. Zdrowie psychiczne i promocja zdrowia psychicznego- definicje, wskaźniki.

2. Polityka w zakresie promocji zdrowia psychicznego w kraju i w Europie. Priorytety w zakresie działań na rzecz zdrowia psychicznego./Rola psychologa klinicznego w promocji zdrowia psychicznego.

3. Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci- program „Przyjaciele Zippiego”; lekcje o depresji „Czarne fale”.

4. Promocja zdrowia psychicznego wśród chorych psychicznie i ich rodzin- Pakiet szkoleniowy „Camille”.

5. Promocja zdrowia wśród studentów uczelni wyższych- Program „PsychoŻak”.

6. Promocja zdrowia psychicznego wśród dorosłych: miejscu pracy, wśród osób bezrobotnych, w populacji ludzi starszych.

7. Promocja zdrowia psychicznego- jak jest, a jak być powinno?

Metody dydaktyczne:

wykład oraz analiza przesłanych materiałów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin, pytania zamknięte, zalicza 60%+1

Uwagi:

Ze względu na zawieszenie zajęć w związku z pandemią, wykłady prowadzone będą na platformie Teams w czasie zaplanowanym na zajęcia. Został utworzony zespół Promocja zdrowia- zespół, do którego studenci dołączają się korzystająć z maili aps.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.