Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków 20-1F-KWE
Semestr zimowy 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kwestie społeczne związane ze starzeniem się Polaków 20-1F-KWE
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 11:40 - 13:15
sala 2222
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Ziomek-Michalak
Literatura:

Kardas-Worach Halina, Starość jako wyzwanie i kwestia społeczna – nowy wymiar na progu XXI wieku, (w:) Kantowicz Ewa, Olubiński Andrzej (red.), Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

Kijak Remigiusz, Szarota Zofia, Starość między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa 2013, rozdz. 1, ss. 6-22.

Trafiałek Elżbieta, Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2003, rozdz. II.2, ss. 90-101.

Błędowski Piotr, Polityka wobec osób starych – cele i zasady, „Studio BAS”, 2012, nr 2 (30), ss. 201-2016.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydanicza ASPRA-JR, Warszawa 2006 (wybrane zagadnienia).

Frąckiewicz L., Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2002.

Dragan Artur, Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Opracowanie tematyczne OT-601, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011.

Przybyłka Arkadiusz, Starzenie się ludności w Polsce jako wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2017, nr 309, ss. 179-190.

Źródła internetowe:

www.stat.gov.pl, http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/, www.cbos.pl, www.europa.pl

Zakres tematów:

1. Starość i starzenie się jako wyzwanie i kwestia społeczna.

2. Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku. Postawy wobec starości, style życia w starości.

3. Współczesne przemiany demograficzne. Starzenie się społeczeństwa i jego skutki.

4. Cele i zasady polityki wobec osób starych.

5. Wyzwania w obszarze zdrowia i samodzielności osób starszych.

6. Bezpieczeństwo seniorów.

7. Przestrzeń i miejsce zamieszkania osób starszych.

8. Aktywność zawodowa, edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych. Partycypacja osób starszych.

9. Srebrna gospodarka.

10. Relacje międzypokoleniowe.

11. Człowiek starszy versus ageizm.

12. Ochrona prawna seniorów.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjny

Prezentacja

Film

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się oceną na podstawie pisemnego zaliczenia w formie testu o zróżnicowanych pytaniach.

Uwagi:

gr wykładowa III DZPS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.