Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bliskie związki – perspektywa psychologiczna [20-3M-BZP] Semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Bliskie związki – perspektywa psychologiczna [20-3M-BZP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/2019 [2018Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:50 - 11:25
sala 3088/3089
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Abramiuk
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: PWN

2. Buss, D. (2014). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary. Gdańsk: GWP

3. Braun – Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

4. Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP

5. Janicka, I., Liberska, H. (2015). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN

6. Kuczyńska, A. (1998). Sposób na bliski związek. Zachowania wiążące w procesie kształtowania się i utrzymania więzi w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

7. Wojciszke, B. (2003). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP

Dodatkowa:

1. Liberska, H., Suwalska, D. (2011). Styl przywiązania a relacje partnerskie we wczesnej dorosłości. Psychologia rozwojowa, 16(1), 25-39

2. Suwalska – Barancewicz, D. (2015). Znaczenie zależności interpersonalnej dla jakości bliskich relacji w dorosłości. Polskie Forum Psychologiczne, 20(3), 324 - 341

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii bliskich związków, przegląd badań

2. Omówienie poszczególnych rodzajów bliskich związków – przyjaźń, lubienie; rodzina i jej funkcje, rodzina jako system,

3. Style przywiązania wg. Bowlby’ego, omówienie relacji rodzinnych: rodzic – dziecko, rodzeństwo, dziadkowie – wnuki,

4. Trójczynnikowa Teoria Miłości Sternberga, typy miłości wg. J. Lee; satysfakcja ze związku i czynniki ją warunkujące

5. Dobór partnera, główne czynniki decydujące o powstaniu związku

6. Współzależność partnerów, czynniki warunkujące trwałość związku, rozpad związku, poczucie osamotnienia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach, „burza mózgów”

Metody i kryteria oceniania:

Student potrafi zdefiniować czym jest bliski związek i wie jakie jest jego znaczenie dla psychicznego funkcjonowania człowieka, umie szeroko scharakteryzować rodzaje bliskich związków i ich specyfikę; zna funkcje rodziny oraz jej systemowe ujęcie; zna teoretyczne ujęcia miłości; potrafi scharakteryzować biologiczne zasady doboru partnera i zna ich genezę; wymienia i charakteryzuje czynniki determinujące satysfakcję ze związku; potrafi szeroko omówić czynniki decydujące o powstaniu związku, jego trwałości i rozpadzie

Uwagi:

moduł- grupa ćwiczeniowa IV SPO, V SPO

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)