Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 20-1F-TPS
Semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 20-1F-TPS
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 13:30 - 15:05
sala 2221
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

Literatura uzupełniająca:

St. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

B. Krajewska, Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2007.

B. Smolińska-Theiss, Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/1994.

Zakres tematów:

Instruktaż wstępny. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia). Różnice pomiędzy pojęciami opieka społeczna, pomoc społeczna. Potrzeby społeczne obywateli jako źródło tworzenia rozwiązań systemowych.

Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności).

Główne pojęcia pracy socjalnej (wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

Geneza pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej oraz wiedzy praktycznej. Idea i rozwój samopomocy. Samopomoc a praca socjalna.

Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych - zróżnicowanie w podejściu metodycznym.

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia

Wykład, case studies, dyskusja, pogadanka, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektowa.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są 2 nieobecności maksymalnie.

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla II DZPS/ gr1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.