Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie zdolności literackich i teatralnych 10-1F-KZL
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kształcenie zdolności literackich i teatralnych 10-1F-KZL
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018 (2017Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Ostolska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Antologia poezji dziecięcej, red. J. Cieślikowski, W-wa 1991

Papuzińska J. Dziecko w świecie emocji literackich, W-wa 1996

Papuzińska J. Inicjacje literackie , W-wa 1981

Sztuka dla najmłodszych, red, M. Tyszkowa, Wwa 1977

Literatura uzupełniająca:

Way Brian , Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Wwa 1997

Królica G. Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Wwa 2009

Cieślikowski J. Wielka zabawa, Wrocław 1997

Baluch A. Książka jest światem, Kraków 2005

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

-zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu teatralnego i i jego zastosowaniem w pedagogice

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- jak się prezentujemy w wystąpieniach publicznych i jak jest to oceniane przez innych?

-komunikacja niewerbalna

- dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

- wchodzenie w rolę- empatia

- różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

- praca ze słowem

- analiza tekstu

- praca nad tekstem literackim z wykorzystaniem metod teatralnych i przedstawieniowych.

- przygotowanie sceniczne pracy zaliczeniowej

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych przez studentów

Metody dydaktyczne:

Metody podające

Metody czynnościowe

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium podlegające ocenie to:

poziom dyskursu podczas zajęć,

-jakość pracy podczas zajęć

- jakość pracy zaliczeniowej

- obecność na zajęciach.

Student dowiaduje się o ocenie jakości swojej pracy podczas krótkiego omówienia na każdych zajęciach i szerokiego omówienia końcowego podsumowującego pracę z wykładowcą.

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II ZZ/PE-praktyczna 2

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin

Przygotowanie studenta do zajęć, lektura: 10 godzin

Przygotowanie prezentacji na zaliczenie: 10 godzin

Inne formy: 10 godzin

Punkty ECTS – 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.