Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań pedagogicznych [10-2F-MBP] Semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody badań pedagogicznych [10-2F-MBP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2017/2018 [2017Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:50 - 11:25
sala 1107/1108
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Jakimowska
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zasadniczo prowadzone w formie ćwiczeń.

Jednak scenariusz zajęć obejmuje:

- część teoretyczną w formie wykładu z prezentacją komputerową wyświetlaną na ekranie.

- prezentację przykładowych zadań badawczych i ich realizacji w formie planu z każdej metody

- konstrukcję nowych przykładów zadań i ich realizacji podczas ustnej wymiany zdań ze studentami

- pytania problemowe kierowane do grupy ( Pytania typu „Kto powie dlaczego…?; „Kto wskaże przykład…” i krótkie dyskusje nad rozwiązaniem

- część ćwiczeniową z wykorzystaniem własnego zestawu ćwiczeń dotyczących planowania badań i metod (typu: „ Sformułuj zadanie obserwacyjne w ramach obserwacji skategoryzowanej, zdefiniuj zmienną, podziel na podzmienne, dobierz wskaźniki do podzmiennych…”. Przykłady tworzone przez poszczególnych studentów lub małe zespoły są następnie odczytywane i krytycznie analizowane przez grupę ze wskazaniem zalet i błędów.

Przykłady ćwiczeń:

Ćwiczenia w formułowaniu pytań problemowych otwartych i zamkniętych

Ćwiczenia z dekompozycji problemu badawczego

ćwiczenia z przekształcania pytań w hipotezy

Ćwiczenia z doboru metod do określonych problemów badawczych

Ćwiczenia z definiowania zmiennych

Ćwiczenia w tworzeniu planu obserwacji skategoryzowanej /konstrukcja scheduły obserwacyjnej/ i nieskategoryzowanej

Ćwiczenia w konstrukcji skali szacunkowej ciągłej i dyskretnej;

Ćwiczenie w konstrukcji kotwic skali

Ćwiczenie w planowaniu wywiadu skategoryzowanego oraz wywiadu częściowo kierowanego; ćwiczenia w planowaniu taktyki wywiadu i konstrukcji pytań;

Ćwiczenie w planowaniu ankiety; ćwiczenie w konstrukcji formularza ankiety, różne konstrukcje pytań ankietowych Itp…

Na tym etapie ocena ma znaczenie wyłącznie dydaktyczne (służy lepszemu zrozumieniu materiału i korekcji popełnionych błędów). Dokonywana wg skali numerycznej 3 stopniowej:

+ - prawidłowe wykonanie ćwiczenia;± - częściowo prawidłowe wykonanie ćwiczenia - brak wykonanego ćwiczenia.

Otrzymane + i- modyfikują ocenę końcową.

Warunki zaliczenia na ocenę:

1. obecność na zajęciach (możliwe 2 nieobecności)

3. zglaszanie prezentacji prac domowych (indywidualnych lub zespołowych)

4. złożenie kompletu wykonanych ćwiczeń na koniec.

5. colloquium w formie testu:

Test składa się z kilkunastu pytań zamkniętych /skategoryzowanych/ odnoszących się zakresem do programu zajęć.

Pytania testowe dzielą się na 4 kategorie:

a. Pytania sprawdzające rozumienie pojęć metodologicznych, typu: „Reaktywność badań to:...”

b. Pytania dotyczące klasyfikacji rodzaju i techniki badań, typu: „Wykonano eksperyment (…) Jaką posłużono się techniką? …”)

c. Pytania dotyczące klasyfikacji elementów metody, typu „Dane pytanie ankietowe (…) to: …”

d. Pytania dotyczące kryteriów ogólnopoznawczych zjawisk, typu: „Wśród wymienionych zjawisk wskaż zjawiska behawioralne…”

e. Pytania dotyczące wskazania błędu w planie metody, typu: „Które z wymienionych zjawisk nie może stanowić wskaźnika obserwacyjnego …”

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa II ERI-ED 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)