Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia z psychologii uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZPS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia z psychologii uczenia się
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska, Karolina Konopka
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin w postaci testu wyboru (30 pytań; wybór jednokrotny); zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

WYKŁAD:

1. Pojęcie uczenie się, kontrowersje wokół pojęcia uczenia się; rodzaje uczenia się: warunkowanie klasyczne, instrumentalne/sprawcze, uczenie się przez obserwację, wgląd, uczenie się jako przetwarzanie informacji;

2. Pamięć i uwaga w procesach uczenia się: rodzaje pamięci, reprezentacja wiedzy w pamięci długotrwałej (schematy, sądy, obrazy), metody zwiększenia efektywności zapamiętywania, zapominanie, rola hamowanie pro i retroaktywnego w uczeniu się;

3. Pozyskiwanie nowych informacji: znaczenie porządkowania treści, ukierunkowanie uwagi, strategie opracowywania informacji;

4. Wspieranie rozwiązywania problemów w trakcie nauczania: rodzaje problemów, algorytmiczne i heurystyczne rozwiązania problemów, rola pytań wspomagających i przykładu;

5. Przenoszenie efektów uczenia się na sytuacje pozaszkolne;

6. Motywacja uczniów do nauki: motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, poziom motywacji a efektywność wykonywania zadań, sposoby wzbudzania motywacji do nauki, rola ciekawości w uczeniu się, lęk a osiągnięcia szkolne, atrybucja sukcesów i niepowodzeń, zjawisko samospełniającego się proroctwa i efekt wyuczonej bezradności, bezradność intelektualna w szkole;

7. Psychologiczne aspekty uczenia się i pracy w grupie;

8. Ocena efektów uczenia się: obiektywizm, rzetelność i trafność egzaminów.

ĆWICZENIA:

1. Rola warunkowania klasycznego i instrumentalnego w procesie nauczania: warunkowanie lęku; rola kar i nagród w procesie uczenia się i kształtowania zachowania;

2. Uczenie się przez obserwację i modelowanie; poczucie własnej skuteczności a uczenie się;

3. Społeczno-poznawcze podejście do motywacji; motywacja osiągnięć; atrybucje sukcesów i porażek w procesie uczenia się oraz ich konsekwencje; zjawisko samospełniającego się proroctwa i efekt wyuczonej bezradności;

4. Psychologiczne aspekty uczenia się i pracy w grupie; rola porównań społecznych.

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP (rozdział: 3, 4, 5, 6, 7).

Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozdział: 4).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Gdańsk: GWP.

Buzan, T., Buzan, B. (2002). Mapy Twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Szaurawski, M. (2007). Pamięć. Trening interaktywny. Łódź: Wydawnictwo Acha.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące: analiza doświadczenia, ćwiczenia (np. praca w małych grupach), dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład+ćwiczenia) - 25

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu na podstawie zagadnień z wykładu, ćwiczeń i literatury obowiązkowej - 30

Przygotowanie się do zajęć - 30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska, Karolina Konopka
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin w postaci testu wyboru (30 pytań; wybór jednokrotny); zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU

WYKŁAD:

1. Pojęcie uczenie się, kontrowersje wokół pojęcia uczenia się; rodzaje uczenia się: warunkowanie klasyczne, instrumentalne/sprawcze, uczenie się przez obserwację, wgląd, uczenie się jako przetwarzanie informacji;

2. Pamięć i uwaga w procesach uczenia się: rodzaje pamięci, reprezentacja wiedzy w pamięci długotrwałej (schematy, sądy, obrazy), metody zwiększenia efektywności zapamiętywania, zapominanie, rola hamowanie pro i retroaktywnego w uczeniu się;

3. Pozyskiwanie nowych informacji: znaczenie porządkowania treści, ukierunkowanie uwagi, strategie opracowywania informacji;

4. Wspieranie rozwiązywania problemów w trakcie nauczania: rodzaje problemów, algorytmiczne i heurystyczne rozwiązania problemów, rola pytań wspomagających i przykładu;

5. Przenoszenie efektów uczenia się na sytuacje pozaszkolne;

6. Motywacja uczniów do nauki: motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, poziom motywacji a efektywność wykonywania zadań, sposoby wzbudzania motywacji do nauki, rola ciekawości w uczeniu się, lęk a osiągnięcia szkolne, atrybucja sukcesów i niepowodzeń, zjawisko samospełniającego się proroctwa i efekt wyuczonej bezradności, bezradność intelektualna w szkole;

7. Psychologiczne aspekty uczenia się i pracy w grupie;

8. Ocena efektów uczenia się: obiektywizm, rzetelność i trafność egzaminów.

ĆWICZENIA:

1. Rola warunkowania klasycznego i instrumentalnego w procesie nauczania: warunkowanie lęku; rola kar i nagród w procesie uczenia się i kształtowania zachowania;

2. Uczenie się przez obserwację i modelowanie; poczucie własnej skuteczności a uczenie się;

3. Społeczno-poznawcze podejście do motywacji; motywacja osiągnięć; atrybucje sukcesów i porażek w procesie uczenia się oraz ich konsekwencje; zjawisko samospełniającego się proroctwa i efekt wyuczonej bezradności;

4. Psychologiczne aspekty uczenia się i pracy w grupie; rola porównań społecznych.

Literatura:

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP (rozdział: 3, 4, 5, 6, 7).

Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (rozdział: 4).

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Gdańsk: GWP.

Buzan, T., Buzan, B. (2002). Mapy Twoich myśli. Łódź: Wydawnictwo „Ravi”.

Czerniawska, E., Ledzińska, M. (2008). Jak się uczyć? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN Spółka z.o.o Park Edukacja.

Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Szaurawski, M. (2007). Pamięć. Trening interaktywny. Łódź: Wydawnictwo Acha.

Włodarski, Z. (1984). Z tajemnic ludzkiej pamięci. Warszawa: WSiP.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

Wykład, pokaz, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące: analiza doświadczenia, ćwiczenia (np. praca w małych grupach), dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe (wykład+ćwiczenia) - 25

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu na podstawie zagadnień z wykładu, ćwiczeń i literatury obowiązkowej - 30

Przygotowanie się do zajęć - 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bieńkowska, Karolina Konopka
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Karolina Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.