Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-TUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Maria Szilagyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: podejmowanie działań praktycznych, prowadzenie aktywności według skryptu ustalonego z prowadzącym obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zagadnienia Treningu Umiejętności Społecznych – rys historyczny, główne założenia, adresaci TUS, cele zajęć TUS, struktura i plan zajęć TUS; tematy TUS; lista umiejętności wg Goldsteina.

2. Modelowanie, odgrywanie ról, informacja zwrotna, transfer- jako stałe elementy zajęć.

3. Organizacja zajęć i grupy: dobór członków grupy; liczebność, kontrakt; formy zajęć – stacjonarne i zajęcia w terenie; czas trwania i częstotliwość; trenerzy TUS.

4. Uczenie nowych umiejętności – instrukcje zachowań i znaczenie wizualizacji.

5. Zalety Treningu Umiejętności Społecznych.

6. Scenariusze zajęć TUS dla dzieci/młodzieży/dorosłych osób z ASD.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; gry dydaktyczne, metody aktywizujące, działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 35 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

Liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)