Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychospołeczna sytuacja dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-PDA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczna sytuacja dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. pod.: Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli po ped. spec
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna, Klaudia Majewska-Bielska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska-Bielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: podejmowanie działań praktycznych, obecność na zajęciach

Pełny opis:

1. Trudna dorosłość osób z ASD – analiza kontekstu psychologicznego, medycznego, społecznego.

2. Kwestia ubezwłasnowolnienia a autonomia dorosłych osób z ASD.

3. Edukacja seksualna osób z ASD.

4. Formy wsparcia osób z ASD w dorosłym życiu i ich środowiska rodzinnego.

5. Problemy zatrudnienia dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

6. Psychospołeczna sytuacja rodzin z dorosłą osobą z ASD: wyzwania rodzicielskie związane z okresem dojrzewania i dorosłości osoby z ASD; profesjonalna pomoc i wsparcie rodziny.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gajdzica, Z. (2007) (red.). Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Głodkowska, J., Giryński, A. (2006) (red.). Rehabilitacja społeczna i zawodowa - od bierności do aktywności. Kraków: AKAPIT.

Patyk, K., Panasiuk, M. (2017). Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Attwood, T. (2013). Zespół Aspergera: Kompletny przewodnik. Gdańsk: Harmonia.

Borys-Kierszniewska, W. i in. (2012). Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z Zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem.

Fast, Y. i in. (2004). Zespół Aspergera i NLD. Problematyka dotycząca zatrudnienia. Gdańsk: Harmonia.

Waligórska, A., Kucharczyk, S., Waligórski, M., Kuncewicz-Sosnowska, K., Kalisz, K. i Odom, S. (2019). Zintegrowany model terapii autyzmu opartej na dowodach – model National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders (NPDC). Psychiatria Polska, 53 (4), 753-770. (s. 760-762 – tabela technik o potwierdzonej skuteczności w różnych przedziałach wiekowych).

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Rozmowa kierowana, pogadanka; metody aktywizujące, działania praktyczne.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - 10 godz.

Przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

Liczba punktów ECTS - 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)