Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy w związku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-IKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy w związku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Przemocy w rodzinie-charakterystyka zjawiska.

Psychologiczne mechanizmy przemocy domowej. Koncepcje wyjaśniające przyczyny przemocy w rodzinie.

Psychologiczny portret dorosłej ofiary przemocy ze strony partner.

Zasady i etapy pomocy psychologicznej dorosłym ofiarom.

Sprawca przemocy w rodzinie. Strategie pracy psychologicznej.

Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Badura-Madej,W., Dobrzyńska-Msterhazy, A. (2000). Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Literatura uzupełniająca:

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Herman, J., L. (1998). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Herzberger, S, D. (2002). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Warszawa: PARPA.

James, R.K.,Gilliland, B.E. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- słuchacz potrafi wyjaśnić mechanizmy przemocy w rodzinie

- zna formy i zasady udzielania pomocy dorosłym ofiarom przemocy domowej

- zna główne założenia programów edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy domowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi diagnozować sytuację i bezpieczeństwo ofiary przemocy

- potrafi określić plan pierwszej pomocy osobie doświadczającej przemocy ze strony partnera

- potrafi podjąć działania interwencyjno-korekcyjne wobec sprawcy przemocy domowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi oceniać własne możliwości i ograniczenia w pracy z człowiekiem doświadczającym przemocy w rodzinie.

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.