Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki akademickiej wymiany myśli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-TWM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki akademickiej wymiany myśli
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Banasik-Jemielniak
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas ostatnich zajęć poprzez:

-przeprowadzenie moderowanej debaty oksfordzkiej

-kolokwium w formie rozmowy będącym powtórzeniem treści omawianych na zajęciach

Pełny opis:

1. Metoda problemowa: sytuacyjna, burza mózgów.

2. Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: studium przypadku, analiza SWOT.

3. Metoda dyskusji: panelowa, oxfordzka, okrągłego stołu.

4. Recenzowanie w czasopismach.

5. Recenzowanie wydawnicze.

6. Networking.

Literatura:

Huggins, C. (2021) Tips and Tricks for academic Networking. https://www.uaces.org/resources/articles/tips-and-tricks-academic-networking

Hubrath, M. (2008) uni-support / Institute for Academic Consulting, Düsseldorf

Uwagi:

Metody kształcenia:

-dyskusja

-burza mózgów

-mini-wykłady

-studia przypadku

-gry dydaktyczne

nakład pracy:

-godziny kontaktowe: 15h

-przygotowanie do zajęc (zbieranie argumentów do debaty oksfordzkiej, zapoznawanie się z materiałami):15h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Banasik-Jemielniak
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas ostatnich zajęć poprzez:

-przeprowadzenie moderowanej debaty oksfordzkiej

-kolokwium w formie rozmowy będącym powtórzeniem treści omawianych na zajęciach

Pełny opis:

1. Metoda problemowa: sytuacyjna, burza mózgów.

2. Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: studium przypadku, analiza SWOT.

3. Metoda dyskusji: panelowa, oxfordzka, okrągłego stołu.

4. Recenzowanie w czasopismach.

5. Recenzowanie wydawnicze.

6. Networking.

Literatura:

Huggins, C. (2021) Tips and Tricks for academic Networking. https://www.uaces.org/resources/articles/tips-and-tricks-academic-networking

Hubrath, M. (2008) uni-support / Institute for Academic Consulting, Düsseldorf

Uwagi:

Metody kształcenia:

-dyskusja

-burza mózgów

-mini-wykłady

-studia przypadku

-gry dydaktyczne

nakład pracy:

-godziny kontaktowe: 15h

-przygotowanie do zajęc (zbieranie argumentów do debaty oksfordzkiej, zapoznawanie się z materiałami):15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)