Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie wyników badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1D-KWB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie wyników badań
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PLAKAT KONFERENCYJNY wykonywany indywidualnie przez doktorantki i doktorantów

LINK DO ZESPOŁU: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYwulBXCFbVVqu2Qy_e7wOZBbH-j8-dDb5giYjCshdl81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1e58daf5-3371-4b9b-ba85-1e5057caf551&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

1. Definicja komunikacji naukowej, rodzaje komunikacji. Dobór odpowiedniej metody komunikacji, zasady tworzenia prezentacji, plakatów, artykułów popularyzujących naukę.

2. Media społecznościowe dla naukowców, rodzaje platform, charakterystyka, plusy i minusy ich wykorzystywania, elementy współpracy z mediami.

3. Interpretacja danych jakościowych i ilościowych, najczęstsze błędy popełniane podczas prezentowania danych, dobór odpowiedniej metody prezentacji danych, w zależności od celu prezentacji, rodzaju danych i grupy odbiorców.

4. Projekt zaliczeniowy: tworzenie plakatów naukowych w oparciu o własne dane badawcze.

Literatura:

1. Wasylczyk, P. (2017). Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców, Ewa A. Rozkosz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

3. https://ekulczycki.pl

4. Osińska, V. (2021). Wizualizować potrafi każdy. Czy jednak robi to poprawnie?. Biuletyn EBIB, (197).

5. Pulak, I., & Wieczorek-Tomaszewska, M. (2011). Infografika–graficzne piękno informacji. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek-Media-Edukacja”, Kraków.

6. Wilke, C. O. (2020). Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów. Helion

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- prezentacja

- warsztat

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia) - 12h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. PLAKAT KONFERENCYJNY wykonywany indywidualnie przez doktorantki i doktorantów

LINK DO ZESPOŁU: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYwulBXCFbVVqu2Qy_e7wOZBbH-j8-dDb5giYjCshdl81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1e58daf5-3371-4b9b-ba85-1e5057caf551&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Pełny opis:

1. Definicja komunikacji naukowej, rodzaje komunikacji. Dobór odpowiedniej metody komunikacji, zasady tworzenia prezentacji, plakatów, artykułów popularyzujących naukę.

2. Media społecznościowe dla naukowców, rodzaje platform, charakterystyka, plusy i minusy ich wykorzystywania, elementy współpracy z mediami.

3. Interpretacja danych jakościowych i ilościowych, najczęstsze błędy popełniane podczas prezentowania danych, dobór odpowiedniej metody prezentacji danych, w zależności od celu prezentacji, rodzaju danych i grupy odbiorców.

4. Projekt zaliczeniowy: tworzenie plakatów naukowych w oparciu o własne dane badawcze.

Literatura:

1. Wasylczyk, P. (2017). Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

2. Promocja badań w serwisach społecznościowych dla naukowców, Ewa A. Rozkosz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

3. https://ekulczycki.pl

4. Osińska, V. (2021). Wizualizować potrafi każdy. Czy jednak robi to poprawnie?. Biuletyn EBIB, (197).

5. Pulak, I., & Wieczorek-Tomaszewska, M. (2011). Infografika–graficzne piękno informacji. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek-Media-Edukacja”, Kraków.

6. Wilke, C. O. (2020). Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów. Helion

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- prezentacja

- warsztat

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia) - 12h

Przygotowanie się do zajęć - 5h

Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu - 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)