Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia artystyczne w żłobku i klubie dziecięcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5S-ZAZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia artystyczne w żłobku i klubie dziecięcym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: bowiązkowe dla 10 sem. PW, moduł: pedagogika żłobkowa, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 10 sem. PW, moduł: pedagogika żłobkowa, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna sposoby organizacji zajęć artystycznych (w tym plastycznych i muzycznych) w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zna sposoby rozwijania twórczej aktywności artystycznej dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Umiejętności

Student/-ka potrafi zachęcić dziecko w żłobku lub klubie dziecięcym do twórczej aktywności w obszarze działań artystycznych (w tym plastycznych i muzycznych).

Potrafi zaprojektować zajęcia inspirujące dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym do działań twórczych.

Potrafi zachęcić dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym do zainteresowania się pracą plastyczną lub zajęciami muzycznymi.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotowy/gotowa do działania na rzecz upowszechnienia zajęć plastycznych w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca pisemna nt. Sposoby organizacji zajęć i rozwijania twórczej aktywności artystycznej w żłobku

Aktywny udział w zajęciach.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Specyfika pracy z dzieckiem do lat 3 w zakresie organizacji zajęć artystycznych (muzycznych i plastycznych).

Organizacja zajęć muzycznych i plastycznych w sali i na świeżym powietrzu. Indywidualizacja pracy z dzieckiem do lat 3.

Znajomość technik plastycznych oraz utworów muzycznych, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem do lat 3.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jegier A. (red.) Żłobek. Wychowanie i edukacja, Wyd. Difin 2021

Jegier A. (red.) Żłobek. Opieka i wychowanie, Wyd. Difin 2021

Literatura uzupełniająca;

Badura-Strzelczyk G., Pomóż mi zrobić to samemu, Impuls 1998

Uwagi:

Metody: prezentacja w wykonaniu prowadzącego,działania praktyczne, praca z tekstem.

Nakład pracy:

aktywny udział w zajęciach - 30h

godziny przeznaczone na zapoznanie się z literaturą - 30h

godziny przeznaczone na przygotowanie się do zajęć - 30h

godziny przeznaczone na przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30h

Liczba ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gąstoł
Prowadzący grup: Agnieszka Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)