Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy matematyki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy matematyki dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Treści nauczania w zakresie edukacji matematycznej w przedszkolu: liczby i liczenie, aspekty liczby, systemy pozycyjne i niepozycyjne, własności działań na liczbach, zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, symetria, manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył, wczesna algebraizacja, zagadnienia zegarowe i kalendarzowe. Analiza pakietów wspierających naukę matematyki w przedszkolu.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie podstawowe struktury matematyki przedszkolnej: orientacja w przestrzeni, liczenia, klasyfikacja, liczby i ich własności, zbiory liczbowe, działania na liczbach, figury, relacje i zależności funkcyjne, reprezentacje graficzne.

Student /studentka zna i rozumie treści nauczania w zakresie edukacji matematycznej w przedszkolu: liczby i liczenie, aspekty liczby, systemy pozycyjne i niepozycyjne, własności działań na liczbach, zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, symetrię, manipulacje w trzech wymiarach i tworzenie modeli brył, wczesną algebraizację, zagadnienia zegarowe i kalendarzowe.

Student /studentka zna i rozumie zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych obszarach, w tym w technice, sztuce, ekonomii, przyrodzie.

Umiejętności

Student /studentka potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi obiektami matematycznymi.

Student /studentka potrafi prowadzić proste rozumowania matematyczne i oceniać ich poprawność.

Student /studentka potrafi dostrzegać i wskazywać związki matematyki z codziennym życiem.

Student /studentka potrafi rozwiązywać zagadki i łamigłówki logiczne.

Student /studentka potrafi posługiwać się pakietami wspierającymi nauczanie matematyki w przedszkolu.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do pogłębiania swojego rozumienia znaczenia i piękna matematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin: część pisemna oraz projekt

- aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

1. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Aspekty liczby naturalnej.

2. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania w zbiorze liczb naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

4. Podzielność liczb. Dzielenie z resztą.

5. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Prawa działań.

6. Podstawowe figury geometryczne i ich własności. Klasyfikacja trójkątów. Klasyfikacja czworokątów.

7. Pomiar długości. Pomiar masy.

8. Obliczenia w geometrii. Obwody i pola figur płaskich. Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

9. Obliczenia kalendarzowe i obliczenia zegarowe.

10. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

11. Bryły i ich własności.

12. Analiza pakietów wspierających naukę matematyki w przedszkolu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniająca:

Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 15 h

Liczba godzin niekontaktowych:

studiowanie literatury - 43 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

przygotowanie projektu 15 h

LICZBA ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czajkowska
Prowadzący grup: Monika Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- egzamin: część pisemna oraz projekt

- aktywność na zajęciach.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest powtórzenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych przyszłego nauczyciela, a także spojrzenie na edukację matematyczną i matematykę szkolną z wyższego stanowiska.

1. Liczby naturalne. Dziesiątkowy system pozycyjny. Aspekty liczby naturalnej.

2. Niedziesiątkowe systemy pozycyjne. Rzymski sposób zapisu liczb.

3. Działania w zbiorze liczb naturalnych: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

4. Podzielność liczb. Dzielenie z resztą.

5. Zależności między czterema działaniami. Kolejność wykonywania działań. Prawa działań.

6. Podstawowe figury geometryczne i ich własności. Klasyfikacja trójkątów. Klasyfikacja czworokątów.

7. Pomiar długości. Pomiar masy.

8. Obliczenia w geometrii. Obwody i pola figur płaskich. Jednostki długości, jednostki pola. Zamiana jednostek długości i zamiana jednostek pól.

9. Obliczenia kalendarzowe i obliczenia zegarowe.

10. Przekształcenia na płaszczyźnie (przesunięcie, obrót, symetria osiowa, symetria środkowa). Figury osiowosymetryczne, figury środkowosymetryczne.

11. Bryły i ich własności.

12. Analiza pakietów wspierających naukę matematyki w przedszkolu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Nowik J. (2011): Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej. Opole, Wydawnictwo Nowik.

Semadeni Z., Gruszczyk Kolczyńska E., Treliński G., Bugajska- Jaszczot B., Czajkowska M. (2015): Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Literatura uzupełniająca:

Z. (red.) (1984): Nauczanie początkowe matematyki, tom.2 Rozdział 6.2.

Semadeni Z. (red.) (1985): Nauczanie początkowe matematyki, tom.3 Rozdziały 7.1., 7.2., 7.4., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.9., 8.10.

Semadeni Z. (red.) (1988): Nauczanie początkowe matematyki, tom.4 Rozdziały 9.2., 9.3., 9.4., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7.

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Liczba godzin kontaktowych:

wykłady - 12 h

Liczba godzin niekontaktowych:

studiowanie literatury - 43 h

przygotowanie do egzaminu - 30 h

przygotowanie projektu 15 h

LICZBA ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.