Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5KMN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione będą następujące treści programowe:

1. problem motywacji do nauki u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2. Rozwijanie pozytywnych atrybucji sukcesów i porażek edukacyjnych

3. Wspieranie poczucia własnej skuteczności

4. Rozwijanie przekonań o zmienności własnej inteligencji i orientacji na proces uczenia się

5. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki

6. W jaki sposób oczekiwania nauczycieli kształtują motywacje uczniów

7. Promowanie samokontroli i samodeterminacji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)