Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych 200S-3E5KMN
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY - Psychologia (dm)
DM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY
Psychologia (dm)
DM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2014 - 2014)
3
(2015 - ...)
3
(2015 - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 2
(2014 - 2014)
3
(2015 - ...)
3
(2015 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)