Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Standardy diagnozy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-SDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Standardy diagnozy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pojęcia standardu i diagnozy psychologicznej. Diagnoza jako proces, efekt oraz dziedzina nauki i praktyki. Problematyka etyczna w diagnozie. Dylematy związane z diagnozą psychologiczną. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej. Trendy w rozwoju diagnozy jako dziedziny nauki. Problem wnioskowania diagnostycznego. Metody diagnostyczne: obserwacja, wywiad, testowanie. Wywiad jako badanie i spotkanie. Kompetencje diagnostyczne. Znaczenie kontraktu. Kontakt diagnostyczny, przymierze robocze. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Warunki badania. Dobór technik diagnostycznych. Komunikowanie diagnozy.

Pełny opis:

Treści omawiane na kursie:

1. Wprowadzenie w problematykę standardów diagnozy psychologicznej

2. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej.

3. Metody diagnostyczne

4. Wywiad jako badanie i spotkanie.

5. Kompetencje diagnostyczne.

6. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

7. Praktyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

8. Egzamin

Literatura:

Literatura:

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa / uzupełniająca:

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Paluchowski, W., J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe pojęcia diagnozy psychologicznej, sposoby uzyskiwania danych potrzebnych dla przeprowadzenia diagnozy oraz warunki poprawności sporządzania diagnozy.

Zna podstawowe rodzaje diagnozy psychologicznej.

Zna specyfikę diagnozy dziecka, adolescenta i osoby dorosłej.

Zna zasady etyczne dotyczące procesu diagnozy oraz możliwości i ograniczenia diagnozy psychologicznej.

Umiejętności

Rozumie diagnozę psychologiczną w kontekście sytuacji społecznej osoby badanej - jej oczekiwań i obaw.

Kompetencje społeczne

Jest zdolny do rozpoznawania etycznych problemów związanych z sytuacją diagnozy psychologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru obejmujący treści poruszane na wykładzie i literaturę obowiązkową.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcia standardu i diagnozy psychologicznej. Diagnoza jako proces, efekt oraz dziedzina nauki i praktyki. Problematyka etyczna w diagnozie. Dylematy związane z diagnozą psychologiczną. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej. Trendy w rozwoju diagnozy jako dziedziny nauki. Problem wnioskowania diagnostycznego. Metody diagnostyczne: obserwacja, wywiad, testowanie. Wywiad jako badanie i spotkanie. Kompetencje diagnostyczne. Znaczenie kontraktu. Kontakt diagnostyczny, przymierze robocze. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Warunki badania. Dobór technik diagnostycznych. Komunikowanie diagnozy.

Pełny opis:

Treści omawiane na kursie:

1. Wprowadzenie w problematykę standardów diagnozy psychologicznej

2. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej.

3. Metody diagnostyczne

4. Wywiad jako badanie i spotkanie.

5. Kompetencje diagnostyczne.

6. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

7. Praktyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

8. Egzamin

Literatura:

Literatura:

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa / uzupełniająca:

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Paluchowski, W., J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

2018

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcia standardu i diagnozy psychologicznej. Diagnoza jako proces, efekt oraz dziedzina nauki i praktyki. Problematyka etyczna w diagnozie. Dylematy związane z diagnozą psychologiczną. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej. Trendy w rozwoju diagnozy jako dziedziny nauki. Problem wnioskowania diagnostycznego. Metody diagnostyczne: obserwacja, wywiad, testowanie. Wywiad jako badanie i spotkanie. Kompetencje diagnostyczne. Znaczenie kontraktu. Kontakt diagnostyczny, przymierze robocze. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Warunki badania. Dobór technik diagnostycznych. Komunikowanie diagnozy.

Pełny opis:

Treści omawiane na kursie:

1. Wprowadzenie w problematykę standardów diagnozy psychologicznej

2. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej.

3. Metody diagnostyczne

4. Wywiad jako badanie i spotkanie.

5. Kompetencje diagnostyczne.

6. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

7. Praktyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

8. Egzamin

Literatura:

Literatura:

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa / uzupełniająca:

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Paluchowski, W., J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

2018

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcia standardu i diagnozy psychologicznej. Diagnoza jako proces, efekt oraz dziedzina nauki i praktyki. Problematyka etyczna w diagnozie. Dylematy związane z diagnozą psychologiczną. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej. Trendy w rozwoju diagnozy jako dziedziny nauki. Problem wnioskowania diagnostycznego. Metody diagnostyczne: obserwacja, wywiad, testowanie. Wywiad jako badanie i spotkanie. Kompetencje diagnostyczne. Znaczenie kontraktu. Kontakt diagnostyczny, przymierze robocze. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Warunki badania. Dobór technik diagnostycznych. Komunikowanie diagnozy.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę standardów diagnozy psychologicznej

2. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej.

3. Metody diagnostyczne

WYKŁADY W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

4. Wywiad jako badanie i spotkanie. 09.04.2020

5. Kompetencje diagnostyczne. 09.04.2020

6. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. 09.04.2020

7. Praktyczne aspekty diagnozy psychologicznej. 09.04.2020

8. Egzamin

8. Egzamin

Literatura:

Literatura:

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa / uzupełniająca:

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Paluchowski, W., J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

2019

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pojęcia standardu i diagnozy psychologicznej. Diagnoza jako proces, efekt oraz dziedzina nauki i praktyki. Problematyka etyczna w diagnozie. Dylematy związane z diagnozą psychologiczną. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej. Trendy w rozwoju diagnozy jako dziedziny nauki. Problem wnioskowania diagnostycznego. Metody diagnostyczne: obserwacja, wywiad, testowanie. Wywiad jako badanie i spotkanie. Kompetencje diagnostyczne. Znaczenie kontraktu. Kontakt diagnostyczny, przymierze robocze. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Warunki badania. Dobór technik diagnostycznych. Komunikowanie diagnozy.

Pełny opis:

WYKŁADY ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Treści omawiane na kursie:

WYKŁAD W FORMIE PRZESŁANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ DO WYKŁADU ORAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ WIEDZĘ.

1. Wprowadzenie w problematykę standardów diagnozy psychologicznej

WYKŁADY W FORMIE ZDALNEJ ZA POŚREDNICTWEM MS TEAMS ORAZ PRZESŁANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ I LITERATURY

2. Teoretyczne podstawy diagnozy psychologicznej.

3. Metody diagnostyczne

4. Wywiad jako badanie i spotkanie.

5. Kompetencje diagnostyczne.

6. Etyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

7. Praktyczne aspekty diagnozy psychologicznej.

8. Egzamin

Literatura:

Literatura:

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Literatura dodatkowa / uzupełniająca:

Hornowska, E. (2010). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Paluchowski, W., J. (2006). Diagnoza psychologiczna. Warszawa: Scholar.

Uwagi:

2019

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sękowski
Prowadzący grup: Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.