Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pomocy psychologicznej - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-MP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pomocy psychologicznej - 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Metody pomocy psychologicznej dotyczą szerokiego zakresu działania począwszy od pomaganiu ludziom zdrowym psychicznie a znajdującym się w kryzysie po interwencje i psychoterapię osób chorych i zaburzonych psychicznie. Zajęcia dotyczą analizy metod pomocy psychologicznej stosowanym w : promocji zdrowia, prewencji, interwencji kryzysowej, psychoterapii oraz rehabilitacji psycho-społecznej.

Pełny opis:

Pomoc psychologiczna stanowi szeroki zestaw oddziaływań w którym oprócz niespecyficznych metod jakimi jest relacja tworząca się pomiędzy terapeutą/ interwentem/ osobą pomagającą a osobą wymagającą pomocy, stosowane są także metody specyficzne, charakterystyczne dla każdego działu metod. Najbardziej typowymi grupami metod pomocy psychologicznej są te znajdujące się w takich oddziaływaniach psychologicznych jak: promocja zdrowia, poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia, rehabilitacja psychospołeczna.

Literatura:

Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

Sawicka M, Żochowska A, Wójtowicz S. Psychoterapia Pozytywna w zaburzeniach psychicznych. w: Danielewicz D, Rola J. (red) Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. 2017. Wydawnictwo APS.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Czabała J.Cz. czynniki leczące w psychoterapii. PWN,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje rodzaje zmian wymaganych w różnych formach pomocy psychologicznej: promocji zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychospołecznej, interwencji kryzysowej, psychoterapii.

Opisuje procesy prowadzące do zmiany w poszczególnych metodach pomocy psychologicznej.

Wskazuje podstawowe narzędzia terapeutyczne potrzebne do uruchomienia zróżnicowanych procesów zmiany.

Wskazuje empirycznie potwierdzone czynniki sprzyjające zmianie w różnych metodach pomocy psychologicznej.

Umiejętności

Planuje rodzaje zmian i sposoby ich osiągania.

Nazywa elementy struktury zajęć pomocowych i określa ich przydatność w konkretnej sytuacji życiowej wspomaganych osób.

Kompetencje społeczne

Dba o jasną komunikację interpersonalną.

Jest świadomy zachowań asertywnych/ altruistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

esej, napisany na jeden z wybranych tematów/problemów poruszanych na wykładzie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Agnieszka Żochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pomocy psychologicznej dotyczą szerokiego zakresu działania począwszy od pomaganiu ludziom zdrowym psychicznie a znajdującym się w kryzysie po interwencje i psychoterapię osób chorych i zaburzonych psychicznie. Zajęcia dotyczą analizy metod pomocy psychologicznej stosowanym w : promocji zdrowia, prewencji, interwencji kryzysowej, psychoterapii oraz rehabilitacji psycho-społecznej.

Pełny opis:

Pomoc psychologiczna stanowi szeroki zestaw oddziaływań w którym oprócz niespecyficznych metod jakimi jest relacja tworząca się pomiędzy terapeutą/ interwentem/ osobą pomagającą a osobą wymagającą pomocy, stosowane są także metody specyficzne, charakterystyczne dla każdego działu metod. Najbardziej typowymi grupami metod pomocy psychologicznej są te znajdujące się w takich oddziaływaniach psychologicznych jak: promocja zdrowia, poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia, rehabilitacja psychospołeczna.

Literatura:

1. Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

2. Sawicka M, Bronowski P. Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych . Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. w:Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

3. Sawicka M, Żochowska A, Wójtowicz S. Psychoterapia Pozytywna w zaburzeniach psychicznych. w: Danielewicz D, Rola J. (red) Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. 2017. Wydawnictwo APS.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka, Agnieszka Żochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Katarzyna Chotkowska, Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Metody pomocy psychologicznej dotyczą szerokiego zakresu działania począwszy od pomaganiu ludziom zdrowym psychicznie a znajdującym się w kryzysie po interwencje i psychoterapię osób chorych i zaburzonych psychicznie. Zajęcia dotyczą analizy metod pomocy psychologicznej stosowanym w : promocji zdrowia, prewencji, interwencji kryzysowej, psychoterapii oraz rehabilitacji psycho-społecznej.

Zaliczenie Esej. Ocena będzie dotyczyć zgodności treści z tytułem pracy, jej oryginalność w ujęciu problemu oraz związku z literaturą przedmiotu i wykładu

Pełny opis:

Metody pomocy psychologicznej dotyczą szerokiego zakresu działania począwszy od pomaganiu ludziom zdrowym psychicznie a znajdującym się w kryzysie po interwencje i psychoterapię osób chorych i zaburzonych psychicznie. Zajęcia dotyczą analizy metod pomocy psychologicznej stosowanym w : promocji zdrowia, prewencji, interwencji kryzysowej, psychoterapii oraz rehabilitacji psycho-społecznej.Pomoc psychologiczna stanowi szeroki zestaw oddziaływań w którym oprócz niespecyficznych metod jakimi jest relacja tworząca się pomiędzy terapeutą/ interwentem/ osobą pomagającą a osobą wymagającą pomocy, stosowane są także metody specyficzne, charakterystyczne dla każdego działu metod. Najbardziej typowymi grupami metod pomocy psychologicznej są te znajdujące się w takich oddziaływaniach psychologicznych jak: promocja zdrowia, poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia, rehabilitacja psychospołeczna.

Literatura:

Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

Sawicka M, Żochowska A, Wójtowicz S. Psychoterapia Pozytywna w zaburzeniach psychicznych. w: Danielewicz D, Rola J. (red) Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. 2017. Wydawnictwo APS.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Czabała J.Cz. czynniki leczące w psychoterapii. PWN,

Uwagi:

Zaproszenie do zajęć zawsze będzie wysyłane wcześniej w TEAMS . Jeśli coś się nie uda proszę o kontakt : msawicka@aps@edu.pl

nakład pracy studenta: 15 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Malewicz-Sawicka
Prowadzący grup: Maryla Malewicz-Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone jako wykład i jako ćwiczenia. Ocena wykładu to zaliczenie na ocenę na podstawie eseju.

Pełny opis:

Metody pomocy psychologicznej dotyczą szerokiego zakresu działania począwszy od pomaganiu ludziom zdrowym psychicznie a znajdującym się w kryzysie po interwencje i psychoterapię osób chorych i zaburzonych psychicznie. Zajęcia dotyczą analizy metod pomocy psychologicznej stosowanym w : promocji zdrowia, prewencji, interwencji kryzysowej, psychoterapii oraz rehabilitacji psycho-społecznej.Pomoc psychologiczna stanowi szeroki zestaw oddziaływań w którym oprócz niespecyficznych metod jakimi jest relacja tworząca się pomiędzy terapeutą/ interwentem/ osobą pomagającą a osobą wymagającą pomocy, stosowane są także metody specyficzne, charakterystyczne dla każdego działu metod. Najbardziej typowymi grupami metod pomocy psychologicznej są te znajdujące się w takich oddziaływaniach psychologicznych jak: promocja zdrowia, poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa, psychoterapia, rehabilitacja psychospołeczna.

Ćwiczenia będą dotyczyć metod pomagania osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym oraz metod pomagania osobom z zaburzeniami zachowania.

Literatura:

Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

Sawicka M, Żochowska A, Wójtowicz S. Psychoterapia Pozytywna w zaburzeniach psychicznych. w: Danielewicz D, Rola J. (red) Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. 2017. Wydawnictwo APS.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Czabała J.Cz. czynniki leczące w psychoterapii. PWN,

Uwagi:

metody kształcenia: wykład i ćwiczenia

nakład pracy studenta: 30 godzin

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.