Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pomocy psychologicznej - 1 20-3F-MP1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M. Trening Społecznego poznania i neuropoznania. IPiN, 2013.

Sawicka M, Żochowska A. positive interventions in therapy of schizophrenia patients. Current Problems of Psychiatry.2018;19(4). DOI:10.2478/cpp-2018-0018.

Sawicka M, Rozya P, Żochowska A, Bronowski P. Mocne strony osób chorych na schizofrenię i osób zdrowych – podobieństwa i różnice. Psychiatria Polska, Psychiatr. Pol. 2019; 53(1): 93–104 .DOI: https://doi.org/10.12740/PP/81109

Strengths in patients with schizophrenia and healthy people – similarities

B. Kasperek-Zimowska, M. Giguere, A. Bednarek, A. Żochowska, M. Sawicka. Pozytywna Psychoterapia Psychoz – nowe podejście w rehabilitacji pacjentów cierpiących na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 2020; 54(4): 701–714

DOI: https://doi.org/10.12740/PP/110230 ;

Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL

Cierpiałkowska L, Sęk H. (red) Psychologia kliniczna.2016. PWN.

Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć studenci poznają metody pomocy psychologicznej dostosowane do procesu pomagania osobom będącym w różnych grupach klinicznych oraz osobom z zaburzeniami zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu zajęć warsztatowych opisujących wybraną metodę pomocy psychologicznej.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć: Nowe metody pomocy osobom chorym psychicznie w ramach psychoterapii oraz rehabilitacji psychospołecznej.

1.Metody treningowe i ich przewaga terapeutyczna nad innymi metodami w pomaganiu osobom w przewlekłych chorobach psychicznych.

2.Neuropoznanie. Na czym polega nowatorstwo tej metody? Jej zalety, skuteczność, ogólna efektywność w terapii zaburzeń psychicznych. Krytyczna analiza.

3. Społeczne poznanie .Uwarunkowania biologiczno-społeczne deficytów społeczno -poznawczych w schizofrenii, zasady stosowania tej metody, warunki brzegowe potrzebne do osiągnięcia poprawy.

4. Edukacja i psychoedukacja – podobieństwa i różnice

5. Terapia pozytywna w rehabilitacji zaburzeń psychicznych- psychologia pozytywna w terapii osób chorych psychicznie. Analiza krytyczna

6. Budowanie relacji terapeutycznej w procesie rehabilitacji osób chorych psychicznie– narzędzie zmiany czy warunek brzegowy.

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, projektowanie postępowania terapeutycznego dostosowanego do potrzeb i problemów osób chorych psychicznie i z zaburzeniami zachowania,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Maryla Malewicz-Sawicka 21/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, (sala nieznana)
Maryla Malewicz-Sawicka 22/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, (sala nieznana)
Katarzyna Chotkowska 12/ szczegóły
4 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, (sala nieznana)
Maryla Malewicz-Sawicka 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.