Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja uchodźców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-INU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja uchodźców
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę i rozumie zróżnicowania społeczne, kulturowe i etniczne jako ryzyka społecznej stygmatyzacji jednostek i rodzin.

Wie jak badać i rozpoznawać zapotrzebowanie na usługi społeczne dla jednostek, grup i rodzin oraz społeczności lokalnych.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Opracowuje diagnozę społeczną oraz plan działań w odniesieniu do jednostek, rodzin i społeczności lokalnych wykluczonych społecznie.

Kompetencje

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Baum
Prowadzący grup: Mirosław Baum
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Geneza uchodźctwa – migracje w aspekcie historycznym

Status uchodźcy – aspekty prawne

Zjawisko uchodźctwa – aspekty społeczne

Stereotypy na temat cudzoziemców

Problemy socjalno-bytowe uchodźców.

Komunikacja międzykulturowa jako element efektywności świadczonej pomocy na rzecz uchodźców.

Pomoc realizowana w ramach indywidualnego programu integracji.

Przepisy prawne w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom.

Instytucje działające na rzecz uchodźców.

Różne strategie adaptacji uchodźców do życia w nowej rzeczywistości

Literatura:

Firlit-Fesnak G. red., Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce: Analiza danych zastanych, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2005.

Grzymała - Kozłowska A., Konstruowanie "innego". Wizerunki imigrantów w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Grzymała - Moszczyńska H., Uchodźcy: Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków 2000.

Gutkowska A. red., Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Informator dla uchodźców, Warszawa 2005.

Jasiakiewicz A., Klaus W., Realizacja obowiązku szkolnego przez małoletnich cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla uchodźców, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2006.

Klaus W., Chrzanowska A., Integracja i pomoc społeczna wobec uchodźców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Klaus W., Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce: Rzeczywistość i rekomendacje, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

Mikołajczyk B.: Osoby ubiegające się o status uchodźcy. Ich prawa i standardy traktowania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.

Piekut – Brodzka D. M. (red.), Wprowadzenie do pracy socjalnej z różnymi kategoriami wspomaganych, KNPS APS, Warszawa 2007/2008.

Zamojski J. red., Imigranci i społeczeństwa przyjmujące, Neriton, Warszawa 2000.

Uwagi:

Znajomość wiedzy z zakresu teorii i metodyki pracy socjalnej

metody oparte na słowie – dyskusja, pogadanka, praca z książką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Romaniuk
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Informacje dotyczące kształcenia zdalnego z przedmiotu Integracja uchodźców

Prowadzący Mateusz Bieńkowski

Kształcenie asynchroniczne

1. Informacje na temat zadań i harmonogramu ich wykonania oraz udostępnienie materiałów dla studentów

Wykonywanie indywidualnej prezentacji na podstawie materiałów przesłanych przez wykładowcę przez skrzynkę mailową.

Zakres tematyczny materiałów przekazanych studentom do przyswojenia w domu

25.03.2020

Castels M., Miller M. J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.

Grabowska I., Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Ośrodek badań nad migracjami. Warszawa 2012.

2.04.2020

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM I, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

16.04.2020

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM i, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

28.04. 2020

Konwencja Genewska dotycząca uchodźców

12.05.2020,

Wykład

Protokół w Nowym Jorku z roku 1967,

Obowiązki uchodźcy,

Analiza prawna sformułowani „uzasadniona obawa przed prześladowaniem”

Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy,

Formularz wniosku o nadanie statusu uchodźcy,

19.05

Wykład

Ośrodki dla uchodźców w Polsce oraz w Niemczech

Najważniejsze obowiązki cudzoziemca w trakcie procedury

Przyczyny decyzji negatywnej przy nadaniu statusu uchodźcy

Decyzja pozytywna – co dalej

Indywidualny Program Integracji (IPI)

Inne formy ochrony cudzoziemców w Polsce

26.05

Dwa rozdziały z książki

E. Januszewska „Dziecko Czeczeńskie w Polsce"

rozdział 1 (Badania nad imigracją - perspektywy teoretyczne)

rozdział 3 (Mali uchodźcy w Polsce)

2.06.

Rozdział z książki

E. Januszewska „Dziecko Czeczeńskie w Polsce"

rozdział 8 (Co to znaczy być uchodźcą czeczeńskim w Polsce)

2. Formy zaliczenia, sposoby pomiaru efektów uczenia

Ocena z przedmiotu na podstawie pracy indywidualnej każdego studenta. Prowadzący ocenia prezentacje przesłaną na skrzynkę mailową – zakres merytoryczny, formę, sposób opracowania materiałów a także terminowość wykonania zadania.

3. Metody dydaktyczne

Na czas edukacji on-line komunikacja za pośrednictwem poczty.

Udostępnianie materiałów studentom na podstawie, których opracowują prezentacje.

W razie wątpliwości kontakt za pośrednictwem poczty mbienkowski@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Informacje dotyczące kształcenia zdalnego z przedmiotu Integracja uchodźców (niestacjonarne)

Prowadzący Mateusz Bieńkowski

Kształcenie asynchroniczne

1. Informacje na temat zadań i harmonogramu ich wykonania oraz udostępnienie materiałów dla studentów

Wykonywanie indywidualnej prezentacji na podstawie materiałów przesłanych przez wykładowcę przez skrzynkę mailową.

Zakres tematyczny materiałów przekazanych studentom do przyswojenia w domu

25.04.2020

Wysłany wykład na skrzynkę mailową studentów. Zakres tematyczny:

Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców z roku 1951,

Protokół w Nowym Jorku z roku 1967,

Obowiązki uchodźcy,

Formy ochrony cudzoziemców w Polsce - nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany udzielenie zgody na pobyt humanitarny

Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy,

Ośrodki dla cudzoziemców w Polsce,

Niemieckie doświadczenia w pomocy dla uchodźców,

Przyczyny odmowy o nadania statusu uchodźcy

Wsparcie z Indywidualnego Programu Integracji

2. Formy zaliczenia, sposoby pomiaru efektów uczenia

17.05 (maja) w niedziele o godzinie 10.00 kolokwium w wersji zdalnej. Kolokwium odbędzie się za pośrednictwem poczty.

Każdy z studentów odpowie na pytania pisemnie na kartce papieru. Następnie zrobi zdjęcie kartek i wyśle na adres mbienkowski@aps.edu.pl w formacie JPG.

Czas dostępny na studentowi na pisanie - pół godziny, dodatkowo 15 minut na wysłanie zdjęcia/zdjęć. Na prace czekam do godziny 10.45

3. Metody dydaktyczne

Na czas edukacji on-line komunikacja za pośrednictwem poczty.

Udostępnianie studentom moich autorskich wykładów na podstawie, których studenci indywidualnie przyswajają wiedzę w domu. Wiedza ta będzie sprawdzana na kolokwium końcowym, które odbędzie się 17.05.2020

W razie wątpliwości kontakt za pośrednictwem poczty mbienkowski@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.