Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja uchodźców 20-1S-INU
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Czarniejewska I, Main I., „Uchodźcy teoria i praktyka”, Stowarzyszenie jeden świat, Poznań 2008.

- Frelak J., Klaus W ., Integracja uchodźców w Polsce. Rekomendacje i dobre praktyki, Instytut Spraw publicznych, Warszawa 2007.

- Grzymała - Kazłowska A. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2008.

- Grzymała - Moszczyńska H., Uchodźcy: Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Nomos, Kraków 2000.

- Gutkowska A. red., Uchodźcy w Polsce: kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007.

- Januszewska E. „Dziecko Czeczeńskie w Polsce. Miedzy traumą wojenną a doświadczeniem uchodźctwa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2010.

- Kosowicz A., Marek A., „Życie w Polsce – poradnik dla uchodźców”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

- Kosowicz A., Marek A., „Imigranci w polskim społeczeństwie”, Stowarzyszenie Vox Humana Warszawa 2008.

- Łodziński S., Ząbek M., Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność

- Prezentacja

- Kolokwium

Zakres tematów:

- Geneza uchodźstwa – migracje w aspekcie historycznym

- Strategie „wchodzenia” imigrantów w społeczeństwo przyjmujące

- Współczesne migracje

- Kwestie prawne dotyczące uchodźców – prawa i obowiązki

- Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców

- Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy

- Indywidualny Program Integracji

- Przesłanki do „ochrony uzupełniającej” na terytorium Polski

Edukacja zdalna. Zakres tematyczny materiałów przekazanych studentom do przyswojenia w domu

25.03.2020

Castels M., Miller M. J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011.

Grabowska I., Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Ośrodek badań nad migracjami. Warszawa 2012.

2.04.2020

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM I, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

16.04.2020

Pasamonik B., Markowska-Manista U., (red), Kryzys migracyjny perspektywa społeczno-kulturowa TOM i, wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017.

28.04.2020

Konwencja Genewska dotycząca uchodźców

Metody dydaktyczne:

dyskusja na zajęciach

prezentacja

zadania dla grupy

Zdalne prowadzenie zajęć

- wysyłanie prezentacji dla studentów,

- wysyłanie publikacji – artykułów, rozdziałów książek,

Na czas edukacji on-line komunikacja za pośrednictwem poczty.

Udostępnianie materiałów studentom na podstawie, których samodzielnie przyswajają wiedzę

W razie wątpliwości kontakt za pośrednictwem poczty mbienkowski@aps.edu.pl

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:35, sala 2221
Mateusz Bieńkowski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.