Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczeń pochodzenia migranckiego w środowisku szkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-UPM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uczeń pochodzenia migranckiego w środowisku szkolnym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla II r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Fakultatywne dla III r. pedagogiki o profilu praktycznym, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiąganie efektów kształcenia:

- analiza sytuacji uczniów migrantów i pochodzenia migracyjnego na podstawie informacji medialnych

lub

- analiza podejmowanych w szkołach działań na rzecz uczniów migrantów i pochodzenia migracyjnego.

lub

- analiza sytuacji uczniów migrantów w klasach przygotowawczych.

Pełny opis:

Treści przedmiotowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych wymagań.

2. Uczeń/uczennica migrant i pochodzenia migracyjnego – podstawowe pojęcia i regulacje prawne.

3. Proces adaptacji ucznia z doświadczeniem migracyjnym w środowisku szkolnym.

4. Diagnozowanie uczniów ze środowisk migranckich – zasady, narzędzia i możliwości udzielania wsparcia (w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

5. Nauka języka polskiego jako drugiego. Nauczenie przedmiotowe uczniów z niskimi kompetencjami językowymi. Włączenie treści międzykulturowych do nauczania przedmiotowego.

6. Warsztat pracy: metody i narzędzia do pracy edukacyjnej i integracyjnej w klasie/grupie zróżnicowanej kulturowo (w tym metoda poszukiwania wspólnych korzeni i metody pracy na stereotypach) - 4 godziny

7. Integracja uczniów w wielokulturowej klasie. Programy i działania integracyjne.

8. Ocenianie ucznia migrantów w zakresie języka polskiego i wiedzy przedmiotowej - założenia i podstawowe trudności.

9. Wspieranie uczniów migrantów w środowisku szkolnym (asystent kulturowy, poradnie i organizacje pozarządowe). Platforma dobrych praktyk.

10. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia w kontekście różnic kulturowych.

11. Zaangażowanie organizacji pozarządowych we wspieranie uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

12. Wspieranie rozwoju osiągnięć szkolnych u ucznia migranta i ucznia pochodzenia migracyjnego.

13. Job shadowing w oddziałach przygotowawczych.

14. Omówienie wniosków job shadowing. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bernacka-Langier A., Dąbrowa E., Pawlic-Rafałowska Ewa, Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., Praca z uczniem cudzoziemskim Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów, WCiES u Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Warszawa 2011.

2. Bernacka-Langier A., Pawlic-Rafałowska E., Rogalska, Spurtacz M., Małgorzata Zasuńska M., Welcome Pac, Biuro Edukacji m.st Warszawy, Warszawa 2011.

3. Bernacka-Langier A., Brzezicka E., Doroszuk S., Gębal P., Janik-Płocińska B., Marcinkiewicz A., Pawlic-Rafałowska E., Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., Ku wielokulturowej szkole w Polsce, WCiES, Warszawa 2010.

4. Dąbrowa E., Nowak M., Pawlic-Rafałowska E. (et.), Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach.

Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2018, s. 31-37, 53-56, 94-127, [w:] http://

edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/programy-unijne/13052/attachments/

kompetencje_miedzykulturowe_nauczycieli_w_wielokluturowych_miastach_warszawa-berlin.pdf.

5. Martinelli, M. Taylor (red.), Uczenie się międzykulturowe, Warszawa 2002.

6. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Błeszyńska K., Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły, ORE, Warszawa 2010.

2. Dąbrowa E., Markowska-Manista U., Analiza doświadczeń krajów europejskich w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży cudzoziemskiej, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2010 (całość).

3. Klimowicz A. (red.), Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela, Wyd. CODN, Warszawa 2004. Todorovska-Sokolovska V., Ośrodek Rozwoju Edukacji Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja, pokaz, dyskusja, job shadowing

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie się do egzaminu - 0

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 0

Inne formy - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Osiąganie efektów kształcenia:

- analiza sytuacji uczniów migrantów i pochodzenia migracyjnego na podstawie informacji medialnych

lub

- analiza podejmowanych w szkołach działań na rzecz uczniów migrantów i pochodzenia migracyjnego.

lub

- analiza sytuacji uczniów migrantów w klasach przygotowawczych.

Pełny opis:

Treści przedmiotowe:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych wymagań.

2. Uczeń/uczennica migrant i pochodzenia migracyjnego – podstawowe pojęcia i regulacje prawne.

3. Proces adaptacji ucznia z doświadczeniem migracyjnym w środowisku szkolnym.

4. Diagnozowanie uczniów ze środowisk migranckich – zasady, narzędzia i możliwości udzielania wsparcia (w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

5. Nauka języka polskiego jako drugiego. Nauczenie przedmiotowe uczniów z niskimi kompetencjami językowymi. Włączenie treści międzykulturowych do nauczania przedmiotowego.

6. Warsztat pracy: metody i narzędzia do pracy edukacyjnej i integracyjnej w klasie/grupie zróżnicowanej kulturowo (w tym metoda poszukiwania wspólnych korzeni i metody pracy na stereotypach) - 4 godziny

7. Integracja uczniów w wielokulturowej klasie. Programy i działania integracyjne.

8. Ocenianie ucznia migrantów w zakresie języka polskiego i wiedzy przedmiotowej - założenia i podstawowe trudności.

9. Wspieranie uczniów migrantów w środowisku szkolnym (asystent kulturowy, poradnie i organizacje pozarządowe). Platforma dobrych praktyk.

10. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia w kontekście różnic kulturowych.

11. Zaangażowanie organizacji pozarządowych we wspieranie uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

12. Wspieranie rozwoju osiągnięć szkolnych u ucznia migranta i ucznia pochodzenia migracyjnego.

13. Job shadowing w oddziałach przygotowawczych.

14. Omówienie wniosków job shadowing. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bernacka-Langier A., Dąbrowa E., Pawlic-Rafałowska Ewa, Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., Praca z uczniem cudzoziemskim Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów, WCiES u Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Warszawa 2011.

2. Bernacka-Langier A., Pawlic-Rafałowska E., Rogalska, Spurtacz M., Małgorzata Zasuńska M., Welcome Pac, Biuro Edukacji m.st Warszawy, Warszawa 2011.

3. Bernacka-Langier A., Brzezicka E., Doroszuk S., Gębal P., Janik-Płocińska B., Marcinkiewicz A., Pawlic-Rafałowska E., Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., Ku wielokulturowej szkole w Polsce, WCiES, Warszawa 2010.

4. Dąbrowa E., Nowak M., Pawlic-Rafałowska E. (et.), Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach.

Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2018, s. 31-37, 53-56, 94-127, [w:] http://

edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/programy-unijne/13052/attachments/

kompetencje_miedzykulturowe_nauczycieli_w_wielokluturowych_miastach_warszawa-berlin.pdf.

5. Martinelli, M. Taylor (red.), Uczenie się międzykulturowe, Warszawa 2002.

6. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Błeszyńska K., Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły, ORE, Warszawa 2010.

2. Dąbrowa E., Markowska-Manista U., Analiza doświadczeń krajów europejskich w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży cudzoziemskiej, Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2010 (całość).

3. Klimowicz A. (red.), Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela, Wyd. CODN, Warszawa 2004. Todorovska-Sokolovska V., Ośrodek Rozwoju Edukacji Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach UE, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Uwagi:

Metody kształcenia: prezentacja, pokaz, dyskusja, job shadowing

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie się do egzaminu - 0

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 0

Inne formy - 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowa
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.