Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci słabowidzących i niewidomych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2P-TYF2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci słabowidzących i niewidomych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W02 PC1_KS_W03 Zna założenia organizacyjne specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla uczniów z dysfunkcją wzroku

PC1_KS_W02 Zna założenia programowe, podstawę programową oraz zakres treści realizowanych w ramach zajęć w klasach 1-3 z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi

PC1_KS_W03 Prawidłowo na poziomie podstawowym posługuje się terminologią z zakresu tyflodydaktyki

Umiejętności

PC1_KS_U03 Zna zasady, metody i formy nauczania zintegrowanego uczniów z dysfunkcją wzroku m.in. poprawnie określa cele zajęć dydaktycznych, środki dydaktyczne, itd.; prawidłowo dokonuje zapisu obserwacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Dokonuje na poziomie elementarnym, z pomocą nauczyciela, funkcjonalnej oceny potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów z dysfunkcją wzroku na podstawie materiału obserwacyjnego zebranego podczas hospitacji zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk w placówce

PC1_KS_U03 Potrafi z pomocą opiekuna praktyk w sposób metodycznie poprawny zaplanować i przeprowadzić zajęcia zintegrowane dla uczniów niewidomych i słabowidzących według samodzielnie przygotowanego scenariusza

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 Wykazuje wrażliwość na potrzeby i możliwości uczniów niewidomych i słabowidzących

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kornelia Czerwińska
Prowadzący grup: Kornelia Czerwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.