Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2P-ERI2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Zna dokumentację dziecka w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

PC1_KS_W04 Zna rodzaje i etapy zajęć w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 Zna rodzaje zajęć terapeutyczno - rehabilitacyjnych, stosowanych w przedszkolu specjalnym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym PC1_KS_W03 Zna założenia przygotowania konspektu zajęć

Umiejętności

PC1_KS_U03 Potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych

PC1_KS_U06 PC1_KK_U07 Potrafi pełnić rolę wspierającą podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela

PC1_KS_U06 Właściwie sporządzić dokumentację praktyk studenckich

PC1_KS_U04 PC1_KS_U03 Potrafi opracować konspekt zajęć dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

PC1_KS_U02 PC1_KS_U03 Potrafi przeprowadzić zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym PC1_KS_K01 Potrafi współpracować w grupie realizując zadania

PC1_KS_K02 PC1_KK_K05 Prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Nawiązuje pozytywną relację z osobami niepełnosprawnymi i kadrą w placówce

PC1_KK_K05 Dostosowuje się do zasad obowiązujących szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością

PC1_KS_K01 Wykonuje polecenia kadry pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

W związku z edukacją zdalną następuje kontakt z mgr Klaudią Majewską przez pocztę elektroniczną kmajewska@aps.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4e263bcd6ba946298c94349676e29ed1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf03325f-ab2d-495d-9925-c69552a7017b&tenantId=aee18df6-9fc6-4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Konieczna
Prowadzący grup: Iwona Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4e263bcd6ba946298c94349676e29ed1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf03325f-ab2d-495d-9925-c69552a7017b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.