Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie i nauczanie integracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-WII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i nauczanie integracyjne
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, (3-l) stac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W22 Zna podstawowe założenia teoretyczne instytucjonalnego kształcenia i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w oddziałach i placówkach integracyjnych

PE1_U 01 Na podstawie poznanych teorii pedagogicznych i psychologicznych potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w grupie integracyjnej

PE1_K02 Docenia znaczenie wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki i psychologii dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w grupach integracyjnych, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska
Prowadzący grup: Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele i założenia edukacji włączającej.

Pełny opis:

Cele i założenia edukacji włączającej oraz uwarunkowania prawne

Kluczowe pojęcia: rozwój słownictwa związanego z inkluzją

Założenia edukacji włączającej w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Dostarczanie pomocy i wsparcia w odpowiedzi na różne potrzeby uczniów

Zadania szkoły w zakresie organizacji kształcenia specjalnego

Zadania zespołu pracującego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Budowanie pozytywnego nastawienia nauczycieli do pracy w zróżnicowanej grupie

uczniów i zaspokajania ich potrzeb

Występowanie w środowisku nauczania barier ograniczających pełne

i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym

Rozwiązania organizacyjne w edukacji mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, dostosowanie wymagań

edukacyjnych, indywidualizacja nauczania);

Warunki sprzyjające inkluzji na poziomie lokalnym – zadania szkoły (nauczycieli, specjalistów),

poradni, organu prowadzącego, innych instytucji.

Słabe strony i zagrożenia związane z edukacją włączającą

Silne strony i szanse związane z edukacją włączającą

Literatura:

Firkowska-Mankiewicz A. (2012), Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

https://docplayer.pl/21505518-Edukacja-wlaczajaca-zadaniem-na-dzis-polskiej-szkoly.html

Chrzanowska I., Szumski G. /red./ (2019), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Wyd. FRSE, Warszawa

https://dziendobry.tvn.pl/a/nauczyciel-wspomagajacy-jaka-pelni-role

https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/edukacja-szkolna/edukacja-wlaczajaca-od-zalozen-do-praktyki/

Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół

Uwagi:

Metody waloryzacyjne, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, dyskusja, prezentacja, praca z tekstem

Godziny kontaktowe - 30 godz. ćwiczeń

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 5 godz.

przygotowanie prezentacji, referatu - 10 godz.

treści z okresu nauki w systemie zdalnym będą weryfikowane testem na koniec

semestru i uwzględnione w ocenie końcowej

W edukacji zdalnej - kontakt z wykładowcą poprzez platformę APS (mailowo).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Antoszkiewicz
Prowadzący grup: Ewa Antoszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.