Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w przedszkolu - podstawy i metody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-JOP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy w przedszkolu - podstawy i metody
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty dla roku akademickiego 2017/2018 - III rok:

WIEDZA

PE1_W23

- student potrafi omówić wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dot. przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (Dz. U. z 18.06.2014 r., poz. 803.),

- student potrafi scharakteryzować niezbędne kwalifikacje nauczyciela, realizującego zadania, które wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dot. przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, zinterpretować zapisy podstawy programowej oraz wymienić i zoperacjonalizować cele wczesnego nauczania języków obcych,

- student potrafi scharakteryzować zasady wczesnego nauczania języków obcych z uwzględnieniem różnic pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi,

- student potrafi scharakteryzować sposoby nabywania i doskonalenia umiejętności słuchania i sprawności mówienia,

- student potrafi wymienić i scharakteryzować techniki integrowania wczesnego nauczania języka obcego z realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U09

- dobierze właściwe treści, metody oraz środki kształcenia zgodne z zaleceniami metodycznymi do pracy z poszczególnymi grupami wiekowymi,

- zaplanuje dostosowanie zajęć do możliwości poznawczych dzieci z różnych grup wiekowych,

- zaplanuje proces integrowania wczesnego nauczania języka obcego z realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym, wskazując na możliwości współpracy nauczyciela wychowania przedszkolnego z lektorem języka obcego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- interesuje się problematyką wczesnego nauczania języków obcych – wie, skąd może czerpać wiedzę, sam znajduje literaturę metodyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kotarba
Prowadzący grup: Marta Kotarba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci zobowiązani są przygotować na zaliczenie przedmiotu portfolio, składającego się z dwóch elementów: (1) scenariusze na cykl zajęć językowych z dziećmi, (2) propozycja ewaluacji postępów dzieci zgodna z ideą oceniania kształtującego.

Pełny opis:

• Omówienie podstawowych prawidłowości rozwojowych dzieci: dwu -, trzy-, cztero-, pięcio- i sześcio oraz ich implikacji dla procesu nabywania języka obcego.

• Omówienie zasad wczesnego nauczania języków obcych.

• Omówienie planowania i realizacji zajęć nastawionych na kształtowanie językowej kompetencji komunikacyjnej w języku obcym u dzieci.

• Omówienie metod oraz środków dydaktycznych stosowanych we wczesnym nauczaniu języka obcego.

• Scharakteryzowanie technik integrowania wczesnego nauczania języka obcego z realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym w przedszkolu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa, 2003.

Harwas-Napierała B, Trempała J. (2000): Psychologia rozwoju człowieka (tom II). Warszawa.

Komorowska H. (1999): Metodyka nauczania języka angielskiego. Warszawa.

Pamuła M. (2004): Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips S. (1999): Drama with Children. Oxford.

Phillips S. (1999): Young Learners. Oxford.

Reilly V., Ward S. M. (1999): Very Young Learners. Oxford.

Wright A. (1995): Storytelling with Children. Oxford.

Literatura uzupełniająca:

Anderson I. R. (1998): Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa.

Dunn K., Dunn R. (1992): Teaching Young Children Through Their Individual Learning Style. Nowy Jork.

Hadfield J. (1990): Elementary Communicative Games. Edinburgh.

Harmer, J. (2001): The Practice of English Language Teaching. London.

Lewis G., Bedson G. (1999): Games for children. Oxford.

Mégrier D. (2000): Zabawy teatralne w przedszkolu. Warszawa.

Phillips S. (1999): Drama with Children. Oxford.

Taraszkiewicz M. (2000): Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa.

Vopel K. W. (2001): Zabawy, które łączą – Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy – tom I i II. Kielce.

Way B. (1995): Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa.

Uwagi:

Wykład problemowy połączony z ćwiczeniami.

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 +15 = 30

2. Samodzielna praca studenta;

– zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 20 godzin,

– opracowanie scenariusza na cykl zajęć z dziećmi – storytelling – 25 godzin,

– opracowanie komentarza metodycznego do zaplanowanych przez siebie aktywności oraz zaplanowanie zajęć próbnych – 30 godzin,

– przygotowanie się do zaprezentowania efektów swojej pracy, udziału w dyskusji, zrealizowanie zajęć próbnych – 20 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kotarba
Prowadzący grup: Marta Kotarba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Studenci zobowiązani są przygotować na zaliczenie przedmiotu portfolio, składającego się z dwóch elementów: (1) scenariusze na cykl zajęć językowych z dziećmi, (2) propozycja ewaluacji postępów dzieci zgodna z ideą oceniania kształtującego.

Pełny opis:

• Omówienie podstawowych prawidłowości rozwojowych dzieci: dwu -, trzy-, cztero-, pięcio- i sześcio oraz ich implikacji dla procesu nabywania języka obcego.

• Omówienie zasad wczesnego nauczania języków obcych.

• Omówienie planowania i realizacji zajęć nastawionych na kształtowanie językowej kompetencji komunikacyjnej w języku obcym u dzieci.

• Omówienie metod oraz środków dydaktycznych stosowanych we wczesnym nauczaniu języka obcego.

• Scharakteryzowanie technik integrowania wczesnego nauczania języka obcego z realizowanym programem wychowawczo-dydaktycznym w przedszkolu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa, 2003.

Harwas-Napierała B, Trempała J. (2000): Psychologia rozwoju człowieka (tom II). Warszawa.

Komorowska H. (1999): Metodyka nauczania języka angielskiego. Warszawa.

Pamuła M. (2004): Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips S. (1999): Drama with Children. Oxford.

Phillips S. (1999): Young Learners. Oxford.

Reilly V., Ward S. M. (1999): Very Young Learners. Oxford.

Wright A. (1995): Storytelling with Children. Oxford.

Literatura uzupełniająca:

Anderson I. R. (1998): Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. Warszawa.

Dunn K., Dunn R. (1992): Teaching Young Children Through Their Individual Learning Style. Nowy Jork.

Hadfield J. (1990): Elementary Communicative Games. Edinburgh.

Harmer, J. (2001): The Practice of English Language Teaching. London.

Lewis G., Bedson G. (1999): Games for children. Oxford.

Mégrier D. (2000): Zabawy teatralne w przedszkolu. Warszawa.

Phillips S. (1999): Drama with Children. Oxford.

Taraszkiewicz M. (2000): Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa.

Vopel K. W. (2001): Zabawy, które łączą – Otwartość i zaufanie w początkowej fazie istnienia grupy – tom I i II. Kielce.

Way B. (1995): Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa.

Uwagi:

Wykład problemowy połączony z ćwiczeniami.

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem 15 +15 = 30

2. Samodzielna praca studenta;

– zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 godzin,

– opracowanie scenariusza na cykl zajęć z dziećmi – storytelling – 30 godzin,

– opracowanie komentarza metodycznego do zaplanowanych przez siebie aktywności oraz zaplanowanie zajęć próbnych – 30 godzin,

– przygotowanie się do zaprezentowania efektów swojej pracy, udziału w dyskusji, zrealizowanie zajęć próbnych – 20 godzin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kotarba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Pełny opis:

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupieklasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do kolokwium - 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Zaliczenie ćwiczenia: od 13.03.2020

- scenariusz zajęć, uwzględniający odpowiednie metody pracy w grupie przedszkolnej/szkolnej przesłany e-mailem w domenie poczty APS do dnia 25.05.2020

- samodzielna praca pisemna na wskazany temat do dnia 25.05.2020

Wykład:

test wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej.

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1)Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2)Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30h+ wykłady - 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 30h

Przygotowanie się do kolokwium - 30h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałami i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu. Pozna również wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych).

Zaliczenie ćwiczenia: od 13.03.2020

- scenariusz zajęć, uwzględniający odpowiednie metody pracy w grupie przedszkolnej/szkolnej przesłany e-mailem w domenie poczty APS do dnia 25.05.2020

- samodzielna praca pisemna na wskazany temat do dnia 25.05.2020

Wykład:

test wiadomości w aplikacji Forms w sesji letniej.

Pełny opis:

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość treści przedmiotu nie ulegają zmianie.

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu.

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

7. Literatura w nauczaniu języka obcego dzieci.

Literatura:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners.Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1)Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2)Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 15h+ wykłady - 12h

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20h

Przygotowanie się do kolokwium - 15h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5h

Przygotowanie scenariusza zajęć- 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 5

Od 13.03.2020

Studenci na bieżąco (w związku z aktualnie przerabianym materiałem), będą dostawać wraz z udostępnionymi materiałai i literaturą zagadnienia do samodzielnego opracowania. Każdy student będzie musiał odesłać "pracę domową" we wskazanym terminie. Studenci otrzymają informację zwrotną nt. poprawności wykonanego zadania poprzez pocztę w domenie APS.

Praca będzie odbywać się głównie przez pocztę w domenie APS. Indywidualne konsultacje zaplanowane są w postaci rozmowy w aplikacji Teams w wyznaczonych terminach dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.