Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody wspomagania rozwoju psychoruchowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-MWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody wspomagania rozwoju psychoruchowego
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obow. dla stud. podyp.: wczesne wsp. rozw. małych dz. ze złoż. zaburz. rozw. oraz wspier. ich rodzin
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Efekty uczenia się:

Wiedza

Słuchacz zna

•Wybrane metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka ze złożona niesprawnością / np. Metoda Knilów, Metoda F.Affolter, Sala Doświadczeń Świata/

•Zasady wykorzystania

stymulacji życia codziennego sprzyjające stymulacji psychoruchowego rozwoju dziecka

Umiejętności

Słuchacz umie

•Zastosować wybrane metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka ze złożona niesprawnością / np. Metoda Knilów, Metoda F.Affolter, Sala Doświadczeń Świata/

•Wskazać stymulacje życia codziennego sprzyjające stymulacji psychoruchowego rozwoju dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Agnieszka Lemańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet, Anna Prożych, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi pisemnej w skali 1- 5

Ocena wykonania zadania praktycznego w skali 1-5

Obserwacja zachowań w czasie wykonywania zadań w skali 1- 5

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wybrane metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka ze złożona niesprawnością / np. Metoda Knilów, Metoda F.Affolter, Sala Doświadczeń Świata/

Stymulacja życia codziennego sprzyjająca stymulacji psychoruchowego rozwoju dziecka

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Affolter F. Poznanie , rzeczywistość, język

Bogdanowicz M. Metoda W. Scherborne

Dykcik W., Szychowiak B. (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalne, UAM, Poznań 2001.

Głodkowska J. (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, APS, Warszawa 2010.

KnillCh. Programy aktywności

Piszczek M. (red.) Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głęboki, CMPP-P MEN, Warszawa 1996.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Ewa Kulesza, Anna Prożych, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi pisemnej w skali 1- 5

Ocena wykonania zadania praktycznego w skali 1-5

Obserwacja zachowań w czasie wykonywania zadań w skali 1- 5

Pełny opis:

Wybrane metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka ze złożona niesprawnością / np. Metoda Knilów, Metoda F.Affolter, Sala Doświadczeń Świata/

Stymulacja życia codziennego sprzyjająca stymulacji psychoruchowego rozwoju dziecka

Literatura:

Affolter F. Poznanie , rzeczywistość , język

Bogdanowicz M. Metoda W.Scherborne

Dykcik W., Szychowiak B. (red.), „Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej”, UAM, Poznań 2001.

Głodkowska J. (red.), „Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, APS, Warszawa 2010.

KnillCh. Programy aktywności

Piszczek M. (red.), „Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim”, CMPP-P MEN, Warszawa 1996.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20g

Przygotowanie się do egzaminu 15g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15g

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Ocena wypowiedzi pisemnej w skali 1- 5

Ocena wykonania zadania praktycznego w skali 1-5

Obserwacja zachowań w czasie wykonywania zadań w skali 1- 5

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wybrane metody stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka ze złożona niesprawnością / np. Metoda Knilów, Metoda F.Affolter, Sala

Doświadczeń Świata/

Stymulacja życia codziennego sprzyjająca stymulacji psychoruchowego rozwoju dziecka

LICZBA GODZIN: 5

Literatura:

Affolter F. Poznanie , rzeczywistość, język

Bogdanowicz M. Metoda W. Scherborne

Dykcik W., Szychowiak B. (red.), Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalne, UAM, Poznań 2001.

Głodkowska J. (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, APS,

Warszawa 2010.

KnillCh. Programy aktywności

Piszczek M. (red.) Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głęboki, CMPP-P MEN, Warszawa 1996.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOSĆI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 5g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20g

Przygotowanie się do egzaminu 15g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15g

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Anna Prożych, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Walczak
Prowadzący grup: Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.