Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-APM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

1.Student zna metodę projektu i jego zastosowania w działaniu arteterapeutycznym Praca zaliczeniowa

2.Student zna zasady opracowania projektu arteterepeutycznego Praca zaliczeniowa

3.Student zna etapy projektu i ich rolę w procesie arteterapeutycznym Praca zaliczeniowa

4.Student zna wybrane projekty arteterapeutyczne

1. Student w sposób twórczy rozwiązuje problemy poznawcze w interakcjach społecznych

2. Student kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej, w roli lidera i uczestnika

1. Student potrafi omówić projekt edukacyjny jako metodę arteterapeutyczną

2.Student potrafi opracować projekt edukacyjny na potrzeby edukacji i terapii - poprawnie dobiera wszystkie elementy struktury

2. Student potrafi wybrać projekt edukacyjny, właściwy dla realizacji zamierzonych celów

3. Student potrafi opracować projekt arteterapeutyczny odpowiedni do potrzeb określonej grupy

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z pokazem, ćwiczeniowa, warsztatowa, arteterapia indywidualna-studium przypadku- praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Robert Bartel, Janina Florczykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Praca zaliczeniowa

obserwacja pracy w grupie

Pełny opis:

WYKŁAD

Projekt arteterapeutyczny jako metoda wspierania rozwoju w edukacji

Projekt arteterapeutyczny jakometoda terapii pacjentów klinicznych

Projekt arteterapeutyczny jakometoda kształtowania norm iwartości w działaniu arteterapeutycznym

ĆWICZENIA

Przegląd projektów arteterapeutycznych.

Projekt arteterapeutyczny ćwiczenia warsztatowe

Struktura projektu arteterapeutycznego.

Opracowanie koncepcji projektu arteterapeutycznego.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Obowiązkowa:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa 2010

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań 2012

Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź 2009

Karolak W., Rysunek w arteterapii, Łódź 2008

Uzupełniająca:

Józefowski E., Florczykiewicz J. (red.), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i resocjalizacyjnych, Poznań-Kalisz 2012

Szmidt K., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 29

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 6

Przygotowanie się do egzaminu 9

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Maksym Kosiński, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Praca zaliczeniowa

obserwacja pracy w grupie

Pełny opis:

WYKŁAD

Projekt arteterapeutyczny jako metoda wspierania rozwoju w edukacji

Projekt arteterapeutyczny jako metoda terapii pacjentów klinicznych

Projekt arteterapeutyczny jako metoda kształtowania norm i wartości w działaniu arteterapeutycznym

LICZBA GODZIN: 10

ĆWICZENIA:

Przegląd projektów arteterapeutycznych.

Projekt arteterapeutycznyćwiczenia warsztatowe

Struktura projektu arteterapeutycznego.

Opracowanie koncepcji projektu arteterapeutycznego.

Projekt arteterapeutyczny jako metoda wspierania rozwoju w edukacji

Projekt arteterapeutyczny jako metoda terapii pacjentów klinicznych

Projekt arteterapeutyczny jako metoda kształtowania norm i wartości w działaniu arteterapeutycznym.

Przegląd projektów arteterapeutycznych.

Projekt arteterapeutycznyćwiczenia warsztatowe

Struktura projektu arteterapeutycznego.

Opracowanie koncepcji projektum arteterapeutycznego.

LICZBA GODZIN: 19

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Obowiązkowa:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa 2010

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań 2012

Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź 2009

Karolak W., Rysunek w arteterapii, Łódź 2008

Uzupełniająca:

Józefowski E., Florczykiewicz J. (red.), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i resocjalizacyjnych, Poznań-Kalisz 2012

Szmidt K., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 29g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 6g

Przygotowanie się do egzaminu 9g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Krzysztof Błażejewski, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Marta Janus, Maria Pałuba, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Praca zaliczeniowa

obserwacja pracy w grupie

Pełny opis:

WYKŁAD

Projekt arteterapeutyczny jako metoda wspierania rozwoju w edukacji

Projekt arteterapeutyczny jako metoda terapii pacjentów klinicznych

Projekt arteterapeutyczny jako metoda kształtowania norm i wartości w działaniu arteterapeutycznym.

LICZBA GODZIN: 10

ĆWICZENIA:

Przegląd projektów arteterapeutycznych.

Projekt arteterapeutycznyćwiczenia warsztatowe

Struktura projektu arteterapeutycznego.

Opracowanie koncepcji projektu arteterapeutycznego.

LICZBA GODZIN: 19

Poznanie metody projektu z zastosowaniem różnorodnych oddziaływań w pracy arteterapeuty, również klinicznych. Koncentracja na terapiach ekspresyjnych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Obowiązkowa: Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa 2010

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań 2012

Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź 2009

Karolak W., Rysunek w arteterapii, Łódź 2008

Uzupełniająca: Józefowski E., Florczykiewicz J. (red.), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i resocjalizacyjnych, Poznań-Kalisz 2012

Szmidt K., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 29g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 6g

Przygotowanie się do egzaminu 9g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Piotr Baron, Krzysztof Błażejewski, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Janina Florczykiewicz, Maksym Kosiński, Tytus Koweszko, Magdalena Ostolska, Maria Pałuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru:

Praca zaliczeniowa

obserwacja pracy w grupie

Pełny opis:

WYKŁAD

Projekt arteterapeutyczny jako metoda wspierania rozwoju w edukacji

Projekt arteterapeutyczny jako metoda terapii pacjentów klinicznych

Projekt arteterapeutyczny jako metoda kształtowania norm i wartości w działaniu arteterapeutycznym.

LICZBA GODZIN: 10

ĆWICZENIA:

Przegląd projektów arteterapeutycznych.

Projekt arteterapeutycznyćwiczenia warsztatowe

Struktura projektu arteterapeutycznego.

Opracowanie koncepcji projektu arteterapeutycznego.

LICZBA GODZIN: 19

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Obowiązkowa:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa 2010

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań 2012

Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź 2009

Karolak W., Rysunek w arteterapii, Łódź 2008

Uzupełniająca:

Józefowski E., Florczykiewicz J. (red.), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i resocjalizacyjnych, Poznań-Kalisz 2012

Szmidt K., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE

AKTYWNOŚCI

Uczestnictwo w zajęciach np. wykład, ćwiczenia 29g

Przygotowanie się do zajęć(np. lektura tekstu) 6g

Przygotowanie się do egzaminu 9g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5g

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Piotr Baron, Krzysztof Błażejewski, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Janina Florczykiewicz, Maksym Kosiński, Maria Pałuba, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Piotr Baron, Krzysztof Błażejewski, Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Janina Florczykiewicz, Maksym Kosiński, Maria Pałuba, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 19 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Janina Florczykiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.