Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SD-1P-PRA3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe - 3
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozliczenie praktyk i jednocześnie pomiar efektów kształcenia, następuje w oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację dotyczącą realizacji praktyk.

W Indywidualnej Karcie Praktyk doktorant umieszcza informację o zrealizowanych zajęciach lub/i zajęciach, w których prowadzeniu doktorant uczestniczył wraz z opisem wykonywanych czynności.

W oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację realizację praktyk zawodowych zalicza promotor poprzez dokonanie wpisu w systemie USOS oraz akceptację Indywidualnej Karty Praktyk.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej praktyki zawodowe są realizowane w formie:

(1) prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub

(2) uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Prowadzenie zajęć oznacza samodzielne prowadzenie danego przedmiotu zgodnie z przydzieloną obsadą.

Przez uczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych rozumie się obecność doktoranta na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego APS (mającym stopień co najmniej doktora) oraz współpracę doktoranta z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia w zakresie przygotowywania zajęć przed ich rozpoczęciem (np. omówienie sylabusa, treści, metod, niezbędnych środków, itp.), jak i po ich przeprowadzeniu (analiza przebiegu zajęć, analiza warsztatu metodycznego, uwagi, wnioski).

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkiem doktoranta odbywającego praktykę zawodową jest systematyczne prowadzenie dokumentacji praktyk.

Doktorant zobowiązany jest do opisu przebiegu swoich praktyk zawodowych w Indywidualnej Karcie Praktyk, która składana jest przez doktoranta w Sekretariacie Szkoły Doktorskiej w celu rozliczenia okresu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Łukasz Baka, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Anna Odrowąż-Coates, Barbara Pasamonik, Anna Zajenkowska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozliczenie praktyk i jednocześnie pomiar efektów kształcenia, następuje w oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację dotyczącą realizacji praktyk.

W Indywidualnej Karcie Praktyk doktorant umieszcza informację o zrealizowanych zajęciach lub/i zajęciach, w których prowadzeniu doktorant uczestniczył wraz z opisem wykonywanych czynności.

W oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację realizację praktyk zawodowych zalicza promotor poprzez dokonanie wpisu w systemie USOS oraz akceptację Indywidualnej Karty Praktyk.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej praktyki zawodowe są realizowane w formie:

(1) prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub

(2) uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Literatura:

Nakład pracy doktoranta:

godziny zajęciowe/kontaktowe: 60

przygotowanie się do zajęć: 30

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozliczenie praktyk i jednocześnie pomiar efektów kształcenia, następuje w oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację dotyczącą realizacji praktyk.

W Indywidualnej Karcie Praktyk doktorant umieszcza informację o zrealizowanych zajęciach lub/i zajęciach, w których prowadzeniu doktorant uczestniczył wraz z opisem wykonywanych czynności.

W oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację realizację praktyk zawodowych zalicza promotor poprzez dokonanie wpisu w systemie USOS oraz akceptację Indywidualnej Karty Praktyk.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej praktyki zawodowe są realizowane w formie:

(1) prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub

(2) uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Uwagi:

Nakład pracy doktoranta:

godziny zajęciowe/kontaktowe: 60

przygotowanie się do zajęć: 30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
Prowadzący grup: Michał Kwiatkowski, Ilona Matysiak, Joanna Rajchert, Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Anna Zajenkowska, Joanna Zalewska, Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Rozliczenie praktyk i jednocześnie pomiar efektów kształcenia, następuje w oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację dotyczącą realizacji praktyk.

W Indywidualnej Karcie Praktyk doktorant umieszcza informację o zrealizowanych zajęciach lub/i zajęciach, w których prowadzeniu doktorant uczestniczył wraz z opisem wykonywanych czynności.

W oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację realizację praktyk zawodowych zalicza promotor poprzez dokonanie wpisu w systemie USOS oraz akceptację Indywidualnej Karty Praktyk.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe przygotowują doktoranta kształcącego się w Szkole Doktorskiej do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej praktyki zawodowe są realizowane w formie:

(1) prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub

(2) uczestniczenia w ich prowadzeniu.

Uwagi:

Nakład pracy doktoranta:

godziny zajęciowe/kontaktowe: 60

przygotowanie się do zajęć: 30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)