Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SC-3F-STA2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka - 2
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Wnioskowanie statystyczne:

1.1. Kryteria doboru testów statystycznych (hipotezy statystyczne, rodzaj badanych cech, typ rozkładu danych).

1.2. Procedura wnioskowania statystycznego (opis modelu populacji generalnej, opis próby, hipotezy statystyczne, weryfikacja hipotez statystycznych, sformułowanie wniosku statystycznego).

1.3. Testy istotności różnic (test porównywania częstości dla m prób niezależnych, test Wilcoxona dla dwu prób niezależnych, test znaków, test Fishera dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla dwu prób niezależnych, test Studenta dla jednej próby, test Studenta dla dwu prób zależnych, analiza wariancji).

1.4. Testy niezależności (χ2 Pearsona dla m cech jakościowych, test szacowania współczynnika korelacji Kendalla, Spearmana, test Studenta szacowania istotności współczynnika korelacji liniowej).

1.5. Testy zgodności (test zgodności dwu rozkładów empirycznych - χ2, test serii Stevensa, badanie zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym, badanie zgodności dwóch rozkładów empirycznych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka ma wiedzę o wnioskowaniu statystycznym w zakresie kryteriów doboru testów statystycznych, procedury wnioskowania statystycznego, testów istotności różnic, niezależności i zgodności.

Umiejętności

Student/-ka umie samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu wnioskowania statystycznego i rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stosowanych w socjologii oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka korzysta z literatury naukowej, rozumie zastosowane przy analizach danych testy statystyczne w wynikach badań zamieszczonych w pozycjach zwartych i artykułach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pilipczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Grabowska, Barbara Pilipczuk, Alina Zapiór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.