Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności pomagania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PY-5F-UPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności pomagania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Czynniki sprzyjające skutecznemu pomaganiu: zachowania werbalne i niewerbalne pomocne oraz utrudniające, cechy osób skutecznie pomagających (samoświadomość, samoocena, wiedza, umiejętności, zainteresowania, wartości i przekonania); cechy związane z pacjentem.

2. Umiejętności komunikacyjne: postrzeganie przekazów niewerbalnych; słuchanie przekazów werbalnych (przekazy słowne poznawcze i afektywne); reagowanie pomagającego (werbalne i niewerbalne); pogłębianie uzyskanych informacji.

3. Budowanie relacji z pacjentem i ustalanie celów pomocy: relacja pomagania (zależność vs niezależność, poczucie zaufania vs nieufność); postawienie hipotez i ich weryfikacja (definiowania problemu dla celu pomocy); ustalanie wspólnego celu spotkań; kontrakt.

4. Praca z oporem. Sytuacje trudne w procesie pomagania.

5. Aspekty etyczne pomagania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka definiuje i charakteryzuje czynniki służące skutecznemu pomaganiu, tj. techniki werbalnego reagowania, cechy osoby pomagającej i wspomaganej.

Umiejętności

Student/-ka podejmuje i planuje zachowania pomocowe adekwatnie do potrzeby osoby wspieranej oraz zgodnie z zasadami etycznymi.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Sylwia Kluczyńska, Katarzyna Kocoń-Rychter, Marcin Sękowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Jelonkiewicz-Sterianos
Prowadzący grup: Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Natalia Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.