Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-PJO1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji - 1
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 5 sem. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 5 sem. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Predyspozycje rozwojowe we wczesnym dzieciństwie do uczenia się języka obcego. Sposoby uczenia się dzieci języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych. Kompetencje językowe dziecka. Nauczyciel jako model kompetencyjny w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci. Strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka przez dzieci. Warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu. Sposoby motywowania dzieci do uczenia się języka obcego. Teoria wieku krytycznego. Społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie predyspozycje rozwojowe dzieci i uczniów do uczenia się języka obcego.

Student /studentka zna i rozumie sposoby uczenia się dzieci lub uczniów języka obcego w wybranych koncepcjach psychologicznych, kompetencje językowe dziecka lub ucznia, teorię wieku krytycznego, społeczne i kulturowe aspekty nauczania języków obcych, a także rolę nauczyciela w uczeniu się spontanicznym i spontaniczno-reaktywnym dzieci lub uczniów.

Student /studentka zna i rozumie strategie zabawowe i zadaniowe w uczeniu się języka obcego przez dzieci lub uczniów, warunki do nabywania kompetencji językowych dzieci w przedszkolu i w szkole oraz sposoby motywowania dzieci lub uczniów do uczenia się języka obcego.

Umiejętności

Student /studentka potrafi zaplanować działania na rzecz rozwoju własnych kompetencji językowych w zakresie języka obcego i pedagogicznych.

Student /studentka potrafi tworzyć środowisko uczenia się do nabywania kompetencji w zakresie języka obcego przez dzieci lub uczniów i rozwijać ich motywację do uczenia się.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami pedagogicznymi i językowymi w obszarze języka obcego.

Student /studentka jest gotowy/gotowa do wspierania właściwych postaw dzieci lub uczniów wobec innej kultury i języka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Wenderlich
Prowadzący grup: Maja Wenderlich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Student pozna wszelkie prawidłowości dotyczące nauki języków obcych młodszych dzieci (przedszkolnych oraz szkolnych). Zdobędzie informacje o metodach nauki języka obcego w przedszkolu i klasach I-III.

W ramach zaliczenia przedmiotu:

1) kolokwium;

2) przygotowanie prezentacji multimedialnej.

2) aktywność i zaangażowanie na zajęciach

Pełny opis:

1.Charakterystyka i funkcje podstawy programowej w kontekście organizowania i prowadzenia zajęć z języka obcego nowożytnego dla dzieci w przedszkolu i klasach I-III.

2.Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, oraz zależności niezbędnych dla procesu nabywania języka obcego.

3. Bilingwizm u dzieci. Popularne mity na temat dwujęzyczności.

3. Omówienie wybranych metod i sposobów pracy na lekcji języka obcego w przedszkolu i klasach I-III

4. Przygotowanie i dobór materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego w przedszkolu i klasach I-III

5. Indywidualizacja pracy. Organizacja pracy w grupie, klasie zróżnicowanej. Wdrażanie efektywnych sposobów indywidualizacji pracy na lekcji.

6. Nowe technologie we wczesnym nauczaniu języka obcego.

Literatura:

Allwright, R.L. (1981), What do we want teaching materials for? (w:) ELT Journal 36 (1), 5-18.

Grundy, P. (1995). Beginners.Oxford: Oxford University Press.

Halliwel S.,Teaching English in the Primary Classroom

Komorowska, H. (2002), Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Komorowska H., (2009): Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa, Wydawnictwa CODN.

Pamuła M. 2004: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Warszawa.

Phillips, S. 2000. Young Learners. Oxford: Oxford University Press.13

Reilly, V. and S. M. Ward. 2000. Very Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Stasiak, H. (2000): Wpływ czynników emocjonalnych na dziecięcą akwizycję języka obcego. W: Kielar B. Z. i. in. (red.): Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka. Warszawa: Graf-Punkt, 402-42

Szoptowicz M., Szulc-Kurpaska M., (2012) Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Dodatkowo dostępne on-line:

1) Języki obce w szkole - seria wskazanych czasopism (konkretnych artykułów) udostępnione przez wykładowcę,

2) Gładysz J. (2014) Storytelling, Wydawnictwo EPROFESS - udostępnione przez wykładowcę.

3) Udostępniane przez wykładowcę (systematycznie) skany wskazanych tekstów, artykułów, których nie można uzyskać on-line.

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Czytanie podanej literatury- 15h

Przygotowanie się do kolokwium - 15h

Przygotowanie prezentacji multimedialnej - 5h

Sumaryczna liczba punktow ECTS - 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariadna Ciążela
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.